Zobacz podgałęzie
  Biuro Obsługi Rady Miejskiej
Siedziba: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 pokój nr 212 (I piętro) tel. 24-236-07-16

 

Zakres pracy Wydziału:

1)        Prowadzenie obsługi administracyjnej Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz ich komisji.

2)        Prowadzenie obsługi organizacyjnej i technicznej Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji.

3)        Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.

4)        Współpraca z Biurem Organizacyjnym Burmistrza zakresie przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej.

5)        Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń, spotkań Rady i jej komisji.

6)        Protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań.

7)        Przekazywanie protokołów i uchwał Rady Miejskiej Wojewodzie, do Biura Organizacyjnego Burmistrza oraz do Izby Obrachunkowej (dot. uchwały budżetowej i uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi, uchwał podatkowych) oraz przekazywanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.

8)     Prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej Komisji.

9)   Prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków składanych przez radnych i przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

10)    Prowadzenie rejestru skarg, podlegających rozpatrzeniu przez Radę Miejską.

11)    Realizowanie innych spraw zleconych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

12)    Prowadzenie archiwum Rady Miejskiej i Rejestru kapituły medalu “Zasłużony dla miasta Gostynina”.

Przy załatwianiu spraw Biuro ds. obsługi Rady Miejskiej używa symbolu “BR”.


Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje
we wtorki w godzinach 8.00-9.00 w budynku Ratusza Miejskiego

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-07 12:31:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 11:33:46
  • Liczba odsłon: 8083
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650471]

przewiń do góry