MAJĄTEK

Majątek Spółki obejmuje:
majątek trwały m.in.:
- nieruchomości stanowiące działki gruntu
- budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze
- sieć wodociągową i kanalizacyjną
- urządzenia do poboru i uzdatniania wody
- urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu
- urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska
- sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- zaplecze techniczne, w tym warsztat techniczny
- profesjonalną i kompetentną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz obsługę technologiczną i techniczną
- wartości niematerialne i prawne
majątek obrotowy, m.in.:
- zapasy
- należności krótkoterminowe
- inwestycje krótkoterminowe

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-06 16:10:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Mikołajczyk Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-16 09:02:04
  • Liczba odsłon: 6541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799681]

przewiń do góry