Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na  realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”

Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych i Administratora Systemów Informatycznych oraz wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok Załączniki

Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli i szkół podstawowych dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisje rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. wymiaru podatku

Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 stycznia 2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 stycznia 2023 roku  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2023 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Załącznik 

Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i ewakuacji pracowników

Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok Załącznik

Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu

Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 116/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gostynina na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik

Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik

Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza miasta Gostynina z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik

Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik

Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego
i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody i rozchody Zadania zlecone Zadania inwestycyjne Przedsięwzięcia Załączniki tabelaryczne Struktura MCK MBP Informacja o stanie mienia komunalnego Gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarowanie odpadami komunalnymi - opis Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik

Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku. Regulamin

Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia 113/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik Nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik

Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 61/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia19.05.2023 r. zmieniające zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 64/2023 Burmistrza  Miasta  Gostynina z dnia 31 maja 2023 r. w  sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za 2022 rok.

Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2023 roku w zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik

Zarządzenie Nr 70/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie. Załącznik

Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie zamiany nieruchomości z zasobu Gminy Miasta Gostynina na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa a będącego w użytkowaniu wieczystym Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Załącznik

Zarządzenie Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz określenia trybu i zasad jej działania Regulamin

Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 75/ 2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 76/ 2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 77/ 2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 78/ 2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 79/ 2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 80/ 2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

 Zarządzenie Nr 81/ 2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 82/ 2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 83/ 2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 84/ 2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 86/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2023 roku w zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Zarządzenie Nr 87/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 88/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 90/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 91/2023 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie odwołania Pani Agnieszki Żurawicz  ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie

Zarządzenie Nr 92/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Gostynina. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 

Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2023 roku w zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 99/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 100/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 03 sierpnia 2023 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 101/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 sierpnia 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Zarządzenie Nr 102/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji pn.: "Budowa boiska minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie" mającej na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 03326-6935-UM0715440/22 z dnia 02 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 103/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 105/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gostynina Załącznik

Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie: zasad udostępniania wód stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina tj. " Jeziora Bratoszewo", " Jeziora przy Zamku" oraz " Jeziora  Sejmikowego do celów amatorskiego połowu ryb. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2023 roku w zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Zarządzenie Nr 108/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 109/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 września 2023 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gostyninie

Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 września 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 września 2023 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 122/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 października 2023 roku zmieniające uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie WPF na lata 2023-2034 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 123/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 października 2023 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 124/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 października 2023 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie. Załącznik

Załącznik Nr 125/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 października 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Zarządzenie Nr 126/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 października 2023 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik

Zarządzenie Nr 127/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik

Zarządzenie Nr 129/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19

Zarządzenie Nr 130/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 131/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2023 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 132/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podejmowania czynności z zakresu realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.                                                                                                                                          

Zarządzenie Nr 133/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2024 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 Projekt Uchwały budżetowej Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Uzasadnienie Projekt Uchwały WPF Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 134/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 135/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

Zarządzenie Nr 136/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 137/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 138/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Dybanka w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Załącznik

Zarządzenie Nr 139/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 140/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2  Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy.

Zarządzenie Nr 142/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 143/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 144/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 145/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie: ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina w zamian za święto 11 listopada 2023 r. przypadającego w sobotę

Zarządzenie Nr 146/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 147/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie:  powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych

Zarządzenie Nr 148/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 149/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 150/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 152/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 grudnia 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 153/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 154/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 155/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 156/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 grudnia 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 157/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie dostosowanie planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Świderska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-09 13:24:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Zgierska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-04 15:04:43
  • Liczba odsłon: 2912
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858339]

przewiń do góry