Lp.

Oznaczenie organu kontroli

Zakres przedmiotowy

przeprowadzonej kontroli

Okres

1.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Warszawie

Gospodarowanie przez Urząd środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie w latach 2010-2011.

09.05.2012r.

-

24.05.2012r.

2.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Warszawie

Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2009-2012.

28.05.2012r.

-

24.09.2012r.

3.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Kontrola problemowa stanu przygotowań Urzędu Miasta Gostynina do realizacji zadań obronnych w latach 2011-2012.

31.05.2012r.

4.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Ograniczenie (zapobieganie) wpływu na środowisko podmiotów, których działalność powoduje (może powodować) negatywne zmiany w środowisku lub reakcje społeczne.

29.08.2012r.

-

05.09.2012r.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Płocku

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w odniesieniu do Pani Marianny Dyś.

20.09.2012r.

-

18.10.2012r.

6.

Archiwum Państwowe w Płocku

Ogólna kontrola archiwum zakładowego.

30.10.2012r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-18 14:25:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-20 12:18:56
  • Liczba odsłon: 6818
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560982]

przewiń do góry