Majątek


Stan majątkowy spółki przedstawia się następująco* :

 

L.p.

Opis

Wartość księgowa netto w tys. zł

% udział poszczególnych składników majątkowych w wartości ogółem

1

Wartości niematerialne i prawne

0

0,00%

2

Grunty

851

2,65%

3

Budynki i budowle

27951

87,09%

4

Urządzenia techniczne i maszyny

2

0,01%

5

Środki transportu

10

0,03%

6

Inne środki trwałe

3

0,01%

7

Środki trwałe w budowie

781

2,43%

8

Zapasy

273

0,85%

9

Należności

100

0,31%

10

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

2100

6,54%

11

Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

25

0,08%

AKTYWA RAZEM

32096

100,00%

 

*według stanu na 31-12-2015


Zatrudnienie i kompetencje

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o. na koniec m-ca lutego zatrudnia 19 pracowników w tym pracowników umysłowych 11, pracowników na stanowiskach robotniczych 8.

W schemacie organizacyjnym można wydzielić Dział finansowo-księgowy zajmujący się wszelkimi rozliczeniami rachunkowo-księgowymi. W dziale tym zatrudnione są 4 osoby z długoletnią praktyką zawodową w zakresie rachunkowości i finansów. Kompetencje tych pracowników oraz dostosowana do potrzeb firmy baza informatyczna pozwala na fachową obsługę księgową administrowanych obiektów.

Dział administracji domów mieszkalnych zatrudnia 3 osoby o długoletnim stażu pracy w branży obejmującej administrowanie substancją mieszkaniową. Zadaniem tej komórki organizacyjnej jest pełna obsługa obiektów którymi zarządzamy m. in. zawieranie umów z lokatorami, planowanie remontów i niezbędnych napraw, nadzór nad zarządzanymi obiektami, organizowanie należytego utrzymania substancji mieszkaniowych.

Wśród tych pracowników są osoby posiadające wysoką wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie budownictwa(nadzór, kosztorysowanie, planowanie robót budowlanych).

Spółka posiada także wykwalifikowaną kadrę pracowników na stanowiskach robotniczych, dzięki czemu możemy na bieżąco wykonywać wszelkie naprawy i bieżące remonty. Nasi pracownicy posiadają stosowne uprawnienia i umiejętności pozwalające im na fachowe wykonanie powierzonych im zadań.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-03 17:27:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-22 13:32:44
  • Liczba odsłon: 6013
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354716]

przewiń do góry