ZAŁATWIANIE SPRAW


   

  1. Obsługa klientów
  2. Rozliczanie odbiorców
  3. Płatności
  4. Reklamacje
  5. Kontrola zaległości


  1.        Obsługa klienta

  Do zakresu czynności sekretariatu (kancelarii) należy:

  • Udzielanie informacji interesantom, w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
  • Przyjmowanie i rozdział wpływów (pism, akt),
  • Prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
  • Wysyłanie pism,
  • Przyjmowanie i nadawanie telefonogramów, faksów, e-maili.

   

  Sprawy przyjmowane są w formie ustnej (w tym drogą telefoniczną) oraz pisemnej. Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez zbędnej zwłoki. W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień, bardziej skomplikowane, załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych analiz, konsultacji i uzgodnień, w zależności od specyfiki przedłożonej sprawy. Pisemne odpowiedzi przesyłane są do klienta niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia wpływu pisma do Spółki.

  Informacje na temat sposobu i wymagań dotyczących spraw związanych z:

  - wydawaniem warunków technicznych przyłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej,

  -   dokonywaniem uzgodnień dokumentacji projektowej sieci, przyłączy i węzłów cieplnych.

  Dla uproszczenia procedury załatwiania powyższych spraw opracowany został odpowiedni wzór wniosku  do wypełnienia przez wnoszącego sprawę. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.mpec.wgostyninie.pl w zakładce Informacje dla odbiorców.

  Sekretariat przyjmuje druk wraz z niezbędnymi dokumentami.

   

  W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci m.in. awarii, kontroli parametrów nośnika ciepła tj. temperatur i natężenia przepływu w źródle ciepła jak i w węzłach cieplnych itp. – sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie – wg kolejności zgłoszeń, pozostałe – bardziej skomplikowane w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi.  2.        Rozliczanie odbiorców

   

  Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zawarcia umowy sprzedaży ciepła i zainstalowania i zaplombowania przez pracowników Rejonu Sieci urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierza i wodomierza na uzupełnianiu instalacji wewnętrznych nośnikiem ciepła).

  Podstawą rozliczenia za świadczone przez Spółkę usługi dostarczania ciepła jest:

  ·         wielkość mocy zamówionej przez odbiorcę,

  ·     wskazania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierza i wodomierza na uzupełnianiu instalacji wewnętrznych nośnikiem ciepła) z ważną cechą legalizacyjną,

  ·    stawki i ceny opłat w wysokości zatwierdzonej w taryfie dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Na podstawie danych uzyskanych z odczytów, dokonywanych przez pracowników Spółki wystawiane są faktury określające wielkość mocy zamówionej, ilość pobranego ciepła i ilość pobranego nośnika ciepła oraz wynikającą z tego tytułu należność do zapłaty. Faktura dostarczona jest przez pracownika Spółki lub drogą pocztową na adres do korespondencji. W wyjątkowych przypadkach odbiorca może podawać telefonicznie stan ciepłomierza i wodomierza. Wskazania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych są okresowo kontrolowane przez pracowników Spółki.

   

  3.        Płatności

   

  Płatności wynikające z faktury mogą być dokonywane w następujących formach:

  • gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie Spółki – bez dodatkowych prowizji,
  • gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub banków – prowizja wg stawek poszczególnych placówek,
  • przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR odbiorcy – prowizja wg stawek poszczególnych placówek
  • przelewem składanym w banku odbiorcy.

   

  4.        Reklamacje

   

  W przypadku awarii ciepłomierza lub wodomierza w węźle cieplnym ilość pobranego ciepła ustala się zgodnie z umową sprzedaży ciepła.

   

  5.        Kontrola zaległości

   

  Płatności z tytułu świadczonych przez Spółkę usług podlegają ciągłemu monitorowaniu. W przypadku nieuregulowania należności za okres przekraczający dwa miesiące powiadamiamy odbiorcę o powstały zaległościach, a w skrajnych przypadkach o zamiarze odcięcia ciepła. W powiadomieniu jest podany termin odcięcia dostawy ciepła.

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-11 09:39:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-22 08:58:36
  • Liczba odsłon: 6634
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 11122073]

  przewiń do góry