DB.042.3.16.2017                                                                                                         Gostynin, dn. 23 maja 2017r.

 

Burmistrz Miasta Gostynina działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z póź. zm.) informuje o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Konsultacje rozpoczynają się 30 maja 2017 i trwają do 29 czerwca 2017 r.

Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w formie:

  1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Gostynina: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, drogą elektroniczną na adres projekty@gostynin.pl lub bezpośrednio do siedziby Urzędu – ul. Parkowa 22 w pok. nr 3, do dnia 28 czerwca 2017 r. do godziny 15:30.
  2. Zbierania uwag ustnych – uwagi można przekazywać pracownikom Urzędu Miasta Gostynina w siedzibie Urzędu przy ul. Parkowej 22 w pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
  3. Spotkania z udziałem interesariuszy rewitalizacji w dniu 9 czerwca 2017 r. w godz. 16:00 – 18.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina przy ulicy Rynek 26.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji wraz z formularzem zgłaszania uwag zostanie udostępniona w dniu 30 maja 2017 r.:

·         na stronie internetowej Miasta Gostynina www.gostynin.pl,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej www.umgostynin.bip.org.pl,

·         w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22 w pok. nr 3.

 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.


Obwieszczenie.pdf - POBIERZ

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-23 13:11:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-23 13:11:11
  • Liczba odsłon: 4435
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339472]

przewiń do góry