Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, telefon 236-07-33

Wymagane dokumenty
1.Zawiadomienie zawierające następujące dane :
- imię i nazwisko , datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji , jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie
-cel i program oraz język, w którym porozumiewać się będą uczestnicy zgromadzenia
- miejsce i datę ,godzinę rozpoczęcia , planowany czas trwania , przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną datę przejścia , jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia
- określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia

Gdzie odebrać formularze:
brak ustalonego wzoru formularzy

Opłaty:
Sprawy dotyczące zgromadzeń nie podlegają opłatom skarbowym

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Decyzja odmowna w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji zakazującej zgromadzenia wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina do Wojewody Mazowieckiego

Inne wskazówki, uwagi:
Zgromadzenia mogą organizować : osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych , osoby prawne , inne organizacje ,grupy osób . Organizator zgromadzenia ma obowiązek zawiadomienia Burmistrza Miasta Gostynina w taki sposób aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia . W przypadku gdy zgromadzenie odbywa się na drodze publicznej , niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na korzystanie z tej drogi

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach ( Dz .U .Nr 51 poz. 297 z późn . zm. )

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-28 10:21:30
  • Liczba odsłon: 6181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650485]

przewiń do góry