Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych.

 

 

Zarządzenie nr 67/2021
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych.

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ust 2 pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                                  (Dz. U.  z 2020 r. poz.1062) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wdrożenie planu działania, o którym mowa w § 1,  powierza się osobom odpowiedzialnym
w jednostkach organizacyjnych oraz Wydziałach Urzędu Miasta Gostynina za realizację zadań wynikających z art. 6 ustawy. Koordynację nad wywiązaniem się z terminów oraz założonych celów, powierzam Dyrektorom podległych jednostek organizacyjnych, Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta Gostynina.

§ 3.

1.      Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom podległych jednostek organizacyjnych i Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta Gostynina.

2.       Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 67/2021
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 30 czerwca 2021r.

 

 

PLAN DZIAŁANIA DLA URZĘDU MIASTA GOSTYNINA
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Lp

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

Zastosowanie dla osób słabowidzących kontrastowych elementów w toaletach w Urzędzie Miasta Gostynina

Biuro Organizacyjne

Burmistrza

Oznaczenie za pomocą taśm

2021 rok

 

Zapewnienie kontrastujących z drzwiami klamek, framug w Urzędzie Miasta Gostynina

Biuro Organizacyjne

Burmistrza

 

Zamontowanie klamek, framug

2021 rok

 

Częściowe poprawne oznaczenie schodów (kontrast): krawędzie każdego pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu na powierzchni pionowej i poziomej stopnia, wyjątkowo w przypadku biegu o 3 stopniach oznakowanie wszystkich 3 krawędzi - w Urzędzie Miasta Gostynina

Biuro Organizacyjne

Burmistrza

Oznakowanie kolorem kontrastowym (żółtym) szerokość: 0,08-0,10 m

2021 rok

 

Przymocowanie wycieraczek w budynkach

Urzędu Miasta Gostynina

Biuro Organizacyjne

Burmistrza

Przymocowanie wycieraczek

2021 rok

 

Czytelne, kontrastowe oznaczenie numerów pięter w budynkach Urzędu Miasta Gostynina tak, aby były widoczne z pozycji siedzącej, stojącej oraz przy wejściu i zejściu klatką schodową

Biuro Organizacyjne

Burmistrza

Oznaczenie numerów pięter za pomocą widocznych naklejek

2021 rok

 

Oznaczenie schodów 0,50 m przed pierwszym stopniem schodów w górę oraz 0,50 m przed pierwszym stopniem schodów w dół na całej szerokości schodów - pasem ostrzegawczym

Biuro Organizacyjne Burmistrza

Oznaczenie schodów pasem ostrzegawczym o minimalnej szerokości 0,50 m +/- 0,01 (taśma)

2021 rok

Dostępność architektoniczna

 

1.

Wdrażanie zasady uniwersalnego projektowania w fazie projektowania, modernizacji i budowy dróg na terenie miasta Gostynina

Biura projektowe + Zamawiający

Projektowanie ciągów pieszych zgodnie z warunkami technicznymi i parametrami budowy dróg, o szer. conajmniej 2 metry.

Na przystankach komunikacji zbiorczej montaż ławeczek dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, zabezpieczenie powierzchni do manewrowania osobom z wózkami. Obniżenie krawężników, montaż płyt typu „stop” przed przejściami dla pieszych. Na długich przejściach dla pieszych projektowanie wysepek tzw. azyli dzielących przejście na krótsze do pokonania odcinki.

Wykonanie kanału technologicznego w projektowanych do budowy drogach w celu szybkiego rozprowadzenia sieci internetowej

Lata 2021/2024

2

Budowa dróg oraz ciągów pieszych na oś. Zatorze ul. Hubalczyków ul. Gerwatowskiego ul. Honorowych Dawców Krwi ul. Gen. Marii Witek ul. Małkowskiego ul. Moniuszki

Naczelnik W.

Banasiak Insp. T. Antonowicz

Budowa sieci dróg zgodnie z parametrami technicznymi tj. odpowiednia dla klasy drogi szerokość jezdni, min. 2 metrowa szerokość chodników, obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych, montaż betonowych płyt “stop” z wypustkami, doświetlenie przejść dla pieszych.

 

3.

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa drogi wraz z ciągami pieszymi i miejscami parkingowymi do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie

W Banasiak

j.w. plus zaprojektowanie i wykonanie oznakowanych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Lata 2021/2022

4.

Wykonanie “bezpiecznych przejść dla pieszych ul. Rynek

W. Banasiak

Wykonanie 2 szt. bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscu największego natężenia ruchu kołowego i pieszego na ul. Rynek.

Przejścia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe wykonane techniką chemoutwardzalną w kontrastowych biało- czerwonych barwach.

Migające wbudowane w asfalt białe diody doświetlające pieszego i pomarańczowe ostrzegające kierowców umieszczone także nad znakiem przejście dla pieszych. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa uruchamiana automatycznie po wejściu pieszego na przejście.

Rok 2021

5.

Modernizacja nawierzchni i budowa ciągów pieszych: ul. Leśna ul. Zielona ul. Krasickiego ul. Spacerowa

W. Banasiak

Budowa obustronnego chodnika wzdłuż dróg gminnych ul. Leśnej i ul. Spacerowej oraz całkowita wymiana nawierzchni chodnika na ul. Krasickiego i ul. Zielonej z uwzględnieniem obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych, montażem przed przejściami płyt “stop” oraz wykonanie przejść w barwach kontrastowych w technologii

grubowarstwowej

Rok 2022

6.

Wszystkie ulice w granicach administracyjnych miasta Gostynina

W. Banasiak

Remonty bieżące mające na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni istniejących ciągów pieszych oraz ułatwienie poruszania się osobom ze szczególnymi potrzebami

Na bieżąco

Dostępność cyfrowa

13.

Dostosowanie strony internetowej z www.gostynin.pl do wymogów ustawy
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Pracownicy Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia

Publikowanie na stronie treści zgodnych z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz usuwanie nieprzystosowanych treści

 

01.09.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-15 12:10:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-17 10:38:36
  • Liczba odsłon: 1384
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799418]

przewiń do góry