DANE TELEADRESOWE


Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o.

ul. Bierzewicka 32

09-500 Gostynin

adres do korespondencji: ul. 18 Stycznia 36

09-500 Gostynin

NIP 971-07-21-848

REGON 146364996

KRS 0000436958

tel./fax 24 235 32 02

e-mail: biuro@pomgostynin.pl , zomgostynin@o2.pl


Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00


ZARZĄD I RADAPrzedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o.

ul. Bierzewicka 32

09-500 Gostynin


PREZES ZARZĄDU: Agnieszka Korytkowska


RADA NADZORCZAPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ – Andrzej Aleksandrowicz

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ – Paulina Golus

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - Małgorzata JózefowiczPRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową spółki jest:

1. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)

2. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)

3. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)

4. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)

5. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)

6. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)

7. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z).STATUS PRAWNY

Spółka działa pod nazwą Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest jednoosobową spółką utworzoną przez Gminę Miasta Gostynina. Powstała z przekształcenia Zakładu Oczyszczania Miasta - zakładu budżetowego w spółkę z o. o. zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Gostyninie nr 130/XXVI/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. jest spółką prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436958.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-22 13:11:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Szmydt Alina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-27 07:43:10
  • Liczba odsłon: 8107
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10729350]

przewiń do góry