Gostynin, dnia  19.12.2019 r.


 ZP. 271.1.11.2019                                                                                                              


          Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Dostawa pomocy dydaktycznych do indywidualizacji nauczania – 


Logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 5,


niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna


 

Z uwagi na fakt, że Wykonawca, którego oferta została wybrana - Grupa INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Giedlarowej 99a, 37-300 Leżajsk - uchyla się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego  zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego ich badania i oceny, tj. ofertę złożoną przez:


Pana Grzegorza  Króla 

prowadzącego działalność gospodarczą pn. „GREGO” Grzegorz Król 

ul. Ks. P. Pośpiecha 22 lok. 20,  41-800 Zabrze


 


 


 


 


 


 


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-19 08:14:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-19 08:14:15
  • Liczba odsłon: 1610
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407368]

przewiń do góry