Wydział  Promocji  Miasta i Ochrony Zdrowia    

Urząd Miasta Gostynina,  

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin  

  tel. 24-236-07-33, 24-236-07-36

Naczelnik Wydziału -   mgr Magdalena Świderska  


Do zakresu pracy wydziału należy: 

1)         Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z sąsiednimi gminami, instytucjami i pracodawcami.

2)         Propagowanie działań mających na celu uaktywnienie lokalnego rozwoju turystyki.

3)        Realizowanie zadań ustawy o działalności gospodarczej, w szczególności: ewidencjonowanie, nadzór i wydawanie zezwoleń.

4)         Propagowanie nowych form działalności gospodarczej oraz wspieranie rozwoju gospodarczego.

5)    Nadzorowanie działalności statutowej i polityki kadrowej miejskich placówek kultury i kultury fizycznej, organizowanie działalności rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców.

6)     Nadzorowanie działalności placówek: Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie ich organizacji i funkcjonowania.

7)         Wydawanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

8)         Organizacja imprez miejskich, uroczystości i spotkań oficjalnych organizowanych przez Urząd Miasta.

9)         Sprawdzanie zgodności z prawem statutów miejskich placówek kultury i kultury fizycznej.

10)     Koordynowanie spraw z zakresu bieżących remontów w placówkach kultury i kultury fizycznej.

11)     Prowadzenie rejestru instytucji kultury z terenu miasta Gostynina

12)     Inspirowanie i podtrzymywanie kontaktów zagranicznych.

13)     Gromadzenie informacji o mieście, opracowywanie koncepcji materiałów promocyjnych i informacyjnych miasta Gostynina, zlecanie ich wykonania oraz nadzór nad procesem wydawniczym tych materiałów.

14)     Obsługa informacyjno-prasowa Urzędu we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

15)    Realizowanie zadań wynikających z ustawy   o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i innych zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, ewidencjonowanie, nadzór, wydawanie zezwoleń, decyzji oraz realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia.

16)     Prowadzenie, nadzór oraz koordynacja pracy Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek”.

17)     Prowadzenie Lokalnego Centrum Kompetencji.

18)     Nadzorowanie Gminnego Punktu Informacji Turystycznej.

19)     Koordynowanie imprez miejskich organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

20)     Redagowanie, tworzenie i codzienna aktualizacja strony internetowej Urzędu Miasta.

21)     Przygotowywanie informacji o mieście do prasy i innych mediów.

22)   Przygotowywanie oraz obsługa merytoryczna konferencji i spotkań o charakterze promocyjnym, spotkań Burmistrza z delegacjami zagranicznymi, krajowymi i mieszkańcami.

23)     Nadzorowanie przebiegu wydarzeń promocyjnych oraz przedsięwzięć kulturalno-artystycznych organizowanych lub współorganizowanych   przez Urząd Miasta Gostynina.

24)     Obsługa fotograficzna imprez miejskich, uroczystości i spotkań Burmistrza Miasta Gostynina.

25)     Wydawanie zezwoleń w sprawach zgromadzeń, imprez masowych i innych imprez.


Przy załatwianiu spraw Wydział Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia używa symboli "PRZ"

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-10 10:08:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 10:48:23
  • Liczba odsłon: 8208
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122088]

przewiń do góry