Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2003 roku

 

 Praca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie to działalność trzech jej placówek: Wypożyczalni dla dorosłych i Oddziału dla dzieci - mających swoją siedzibę w Domu Kultury oraz Filii Bibliotecznej nr 1 przy ul. Płockiej 2a, obsługującej czytelników dorosłych i dzieci.

 

Gromadzenie zbiorów

Powiększyliśmy księgozbiór MBP o 1020 woluminów. W znacznej części są to wpływy z zakupu. Z naszego budżetu zakupiliśmy 564 woluminy na łączną kwotę 9.085 zł. Nasze zakupy dokonywane są głównie w wydawnictwach, bowiem korzystamy ze znacznych rabatów udzielanych bibliotekom. Dary naszych czytelników to 441 woluminów na  kwotę 4.068,42 zł. Czytelnicy nasi dokonują też wpłaty na zakup nowości. W roku sprawozdawczym zakupiliśmy  15 książek za kwotę 300 zł. W związku z tym, że ukończoną mamy bazę komputerową Wypożyczalni dla dorosłych - katalogi, rozpoczęliśmy bazę jej ubytków.

 

Udostępnianie zbiorów

 Zarejestrowaliśmy w naszych placówkach 3888 czytelników. Z tej liczby 50% to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (2060 czytelników). Liczba odwiedzin w naszych placówkach  to 27.897 czytelników. Wypożyczonych zostało  w roku 2003 - 59.201 książek. Z tej liczby 14.827 wol. to wypożyczenia literatury dla dzieci i młodzieży, 32.658 wol. to wypożyczenia literatury dla dorosłych oraz 11.716 wol. to wypożyczenia literatury popularnonaukowej. Wypożyczenia książki mówionej - 77 tytułów. Udostępnianie księgozbioru podręcznego w czytelniach: 4483 odwiedzających i 7258 udostępnionych wol. Kontynuowana jest bibliografia regionalna, gdzie gromadzone są  opisy wszystkich wycinków prasowych i druków zwartych, dotyczących naszego regionu.

 

Upowszechnianie czytelnictwa

 Działalność  kulturalna biblioteki służy przede wszystkim upowszechnianiu książki i  czytelnictwa. Biblioteka dla dzieci prowadzi stałe formy pracy z czytelnikami najmłodszymi. Są to "Spotkania z bajką". Uczestniczą w nich dzieci z Przedszkola nr 2 (2 grupy) oraz  lekcje biblioteczne z klasami pierwszymi ze Szkoły Podstawowej nr 1. Zajęcia te mają charakter edukacyjny i organizowane są cyklicznie - przynajmniej raz w miesiącu każda grupa.

 

Taki charakter mają też "Spotkania bajkowe" organizowane dla dzieci przez Filię nr 1. W ramach corocznej Czwartkowej Biesiady Poetyckiej przygotowaliśmy promocję tomiku Joanny Kocik, uczennicy Gimnazjum nr 2 w Gostyninie. Gościem tej biesiady był Waldemar Smaszcz.

 

Kolejna impreza to powiatowy konkurs literacko-dziennikarski dla klas gimnazjalnych i szkół średnich "Ocalmy wspomnienia", organizowany wspólnie z Gimnazjum nr 2 i "Gazetą Gostynińską". W roku bieżącym w konkursie tym wzięło udział 12 szkół. Nadesłano 44 prace. Rozszerzyło się Gostynińskie Archiwum Wspomnień  będące pokłosiem tego konkursu.

 

W miesiącu kwietniu,  po raz 25 gościliśmy dzieci na rejonowych przesłuchaniach konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży "Pięknie być człowiekiem". Uczestniczyło w nim 35 dzieci z miasta i powiatu.

W roku 2003 po raz pierwszy zorganizowaliśmy "Majowe Spotkania z Biblioteką", imprezę promującą bibliotekę i czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Gostynina. W ramach tych dni odbyło się spotkanie bibliotekarzy powiatu gostynińskiego z okazji przypadającego 8 maja Dnia Bibliotekarza. Młodzieży szkół średnich zaproponowaliśmy wykład "Gałczyński jakiego nie znajdziemy w podręcznikach" - w związku z ogłoszeniem roku 2003 - Rokiem Gałczyńskiego. Na spotkanie z dziećmi najmłodszymi przyjechała Dorota Gellner. Odbyły się warsztaty poetyckie dla dorosłych i młodzieży połączone ze spotkaniem z poetką p. Czesławą Politańską. W czasie tych dni przygotowaliśmy też dla dzieci  zabawę "Podróż do leśnej krainy".  Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki otworzyli wystawę "Gostynin na starej fotografii". Wszystkim tym imprezom towarzyszył kiermasz książkowy .

 

We wrześniu zaproponowaliśmy mieszkańcom wystawę fotograficzną autorstwa Wiesława Józefa Kowalskiego "Kresy Wschodnie", będącą wędrówką po historii i literaturze polskiej. Wystawę otworzył i prelekcje wygłosił jej autor W. J. Kowalski.

 

W listopadzie, jak co roku, przygotowaliśmy "Turniej Jednego Wiersza", imprezę cieszącą się wśród młodzieży i dorosłych dużym powodzeniem.

 

Imprezą kończącą rok kalendarzowy była, jak zwykle, Wieczornica Bożonaro-dzeniowa, spotkanie opłatkowe, na które zapraszamy przyjaciół i sponsorów biblioteki.

 

Systematycznie odbywały się spotkania działającego przy MBP Gostynińskiego Klubu Poetyckiego. Wspólnie z Klubem organizowaliśmy wyjazdowe "Wieczory przy Świecach" (Solec - szkoła, Lucień - Plener u Wójta, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy).

 

Od stycznia 2003 roku, za zgodą Burmistrza Miasta, rozpoczęło są działalność Koło Przyjaciół Biblioteki, stowarzyszenie działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, przekazujące swoje składki na działalność kulturalną  placówki.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 11:56:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 11:56:00
  • Liczba odsłon: 2919
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354767]

przewiń do góry