Gostynin, dnia 29.06.2018 r.


ZP. 271.1.15.2018


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie
w ramach Programu „Maluch + 2018”


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Pakulski
09-500 Gostynin, Legarda 44

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

1)

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech
09-400 Płock, Maszewo Duże, ul. Dębowa 37

Liczba punktów w kryterium
cena –    46,02 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    86,02 pkt

2)

P.H.U. BUDOMAX Wojciech Przybylski
09-500 Gostynin, ul. Langenfeld 10

Liczba punktów w kryterium
cena –    56,26 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    15,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    81,26 pkt


W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-29 08:45:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-29 08:45:46
  • Liczba odsłon: 1183
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858170]

przewiń do góry