Gostynin, dnia 04.06.2018 r.

ZP. 271.1.9.2018


 


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


           Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


 

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 5.627.582,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:


Bank Polskiej Spółdzielczości

Oddział w Płocku, ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

Liczba punktów w kryterium

cena –    60,00  pkt

czas uruchomienia kredytu        40,00   pkt

Łącznie – 100,00 pkt 


 UZASADNIENIE WYBORU

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „czas uruchomienia kredytu”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów. 


Pozostałe złożone oferty: 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  BANK POLSKI S.A.

Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie 

ul. Pułtuska 20, 06-400 Ciechanów

Liczba punktów w kryterium

cena –    59,52  pkt

czas uruchomienia kredytu       40,00  pkt
Łącznie – 99,52 pkt


 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Liczba punktów w kryterium

cena –    58,81  pkt

czas uruchomienia kredytu       40,00  pkt
Łącznie – 98,81 pkt


Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-05 08:10:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 08:10:54
  • Liczba odsłon: 1141
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650488]

przewiń do góry