Sfinansowano w ramach reakcji na pandemię COVID-19

 

Ogłoszenie Numer 2022-43145-125545

Id 125545

Powstaje w kontekście projektu POPC.05.01.00-00-0001/21 - "Cyfrowa Gmina" Tytuł "Cyfrowa Gmina"

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr 2022-43145-125545

link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125545 

Dostawa oraz wdrożenie specjalistycznego oprogramowania informatycznego e-podatki w związku z realizacją przez Gminę Miasta Gostynina projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Czy dopuszczalna oferta częściowa? NIE

Data opublikowania ogłoszenia 2022-09-08

Data ostatniej zmiany 2022-09-08 Termin składania ofert 2022-09-16 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy 2022-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy Gmina Miasta Gostynina Rynek 26 09-500 Gostynin NIP: 9710664961

Osoby do kontaktu Katarzyna Tyrajska tel.: 024 2360737 e-mail: zp@gostynin.pl Paulina Toruniewska tel.: 024 2360723 e-mail: paulina.toruniewska@gostynin.pl

Części zamówienia

Część: 1 Tytuł części 1 Dostawa oraz wdrożenie specjalistycznego oprogramowania info Czy dopuszczalne oferty wariantowe NIE Przedmioty zamówienia do części 1

Typ Usługa Podkategoria Usługi IT Opis Dostawa oraz wdrożenie specjalistycznego oprogramowania informatycznego e-podatki w związku z realizacją przez Gminę Miasta Gostynina projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Okres gwarancji 24

Kody CPV 48000000-8

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Miejsca realizacji adres Kraj Polska Województwo mazowieckie Powiat gostyniński Gmina Gostynin Miejscowość Gostynin Harmonogram

Etap 1 Koniec realizacji 2022-11-30

Opis Etap 1

Czy występuje płatność częściowa NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ Wiedza i doświadczenie

Opis Współpracy z przynajmniej dwoma jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wdrożeń i sprawowania opieki nad systemami informatycznymi urzędu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu Wykaz usług

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe? TAK

Opis Cena 100 %

Podsumowanie Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem -> 2022-09-08 - data opublikowania ->

2022-09-16 12:00:00 - termin składania ofert

> 2022-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia -> 2022-11-30 -

Etap1 (koniec): Usługa / Usługi IT /

Dostawa oraz wdrożenie specjalistycznego oprogramowania informatycznego e-podatki w związku z realiz... -> ????-??-?? -

Etap1 (początek): Usługa / Usługi IT / Dostawa oraz wdrożenie specjalistycznego oprogramowania informatycznego e-podatki w związku z realiz..

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-08 14:57:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-08 15:08:33
  • Liczba odsłon: 607
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407644]

przewiń do góry