Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
siedziba: Urząd Miasta Gostynin,
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin


Stanowisko wykonuje czynności w zakresie:
 1. Przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:

 1. realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów,

 2. wykonywania zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej,

 3. realizacji poleceń zawartych w protokołach ustaleń Burmistrza Miasta,

 4. realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

 5. rzetelności i terminowości załatwiania indywidualnych spraw obywateli,

 1. Opracowywanie planów kontroli wewnętrznej.

 2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli i wydanych zaleceń pokontrolnych.

 3. Udzielanie instruktażu i pomocy w zakresie załatwiania kontrolowanych zagadnień.

 4. Badanie skarg i wniosków oraz innych spraw zleconych przez Burmistrza.

 5. Opracowywanie analiz i ocen wykonania zaleceń pokontrolnych.

 6. Przygotowywanie Burmistrzowi niezbędnych informacji w kontekście wyników kontroli – w celu podejmowania prawidłowych decyzji w zakresie kierowania gospodarką miejską.

 7. Informowanie Burmistrza o niekorzystnych zjawiskach występujących w działaniu komórek organizacyjnych i stanowisk oraz przedkładanie propozycji ich eliminowania.

 8. Gromadzenie protokołów z kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową i Urząd Kontroli Skarbowej.

Przy załatwianiu spraw Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej używa symbolu "KW"

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-26 08:40:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 10:48:45
 • Liczba odsłon: 8305
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579499]

przewiń do góry