Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 Projekt Uchwały Budżetowej Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Oświata MOPS MOSWiZ KDUM Wydatki majątkowe Przychody Rozchody Inwestycje roczne Projekt Uchwały w sprawie WPF WPF Przedsięwzięcia
 
Opinia RIO do projektu budżetu Uchwała nr Pł.392.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2021 rok
 
Opinia RIO do projektu WPF Uchwała nr Pł.391.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gostynina

Uchwała budżetowa Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 Nr 215/XXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr 3.j./284/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr 3.l./272/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała nr 3.d./203/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Uchwała nr 3.e./192/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Uliczna Wioletta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-05 12:59:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Uliczna Wioletta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-26 10:26:48
  • Liczba odsłon: 1828
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121691]

przewiń do góry