Gostynin, dnia 25.01.2018 r.

ZP. 271.2.6.2018OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM


            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na realizację:


            Dostawy tuszów i tonerów dla potrzeb Urzędu Miasta Gostynina


          Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1, do dnia 1.02.2018 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej (Urząd Miasta Gostynina Wydział Zamówień Publicznych pok. 304, tel. 24 236 07 37), faksem 24 236 07 37 lub na adres e-mail zp@gostynin.pl .


W przypadku dodatkowych pytań, wyjaśnień udzieli – Andrzej Klimuk – Informatyk Miejski tel. (24) 236 07 25.


Warunki dodatkowe: 

1. Ceny podane w ofercie mają obejmować koszty dostawy do Zamawiającego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy i realizuje ją w formie wymiany produktu wadliwego na nowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamówionych produktów w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych.

4. Termin realizacji zamówienia – do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

5. Dostarczony przedmioty umowy nie może być wyprodukowany wcześniej   niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego.  


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym.


Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy; formularz w wersji doc.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy + załącznik nr 1 do umowy protokół zdawczo-odbiorczy.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-25 11:06:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-30 08:14:47
  • Liczba odsłon: 1987
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799553]

przewiń do góry