Część opisowa do realizacji planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2004 roku

 

 

Praca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie skupiona jest na działalności trzech jej placówek: Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziału dla dzieci i Filii Bibliotecznej nr 1.

Podstawowe zadania tych placówek to gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów i działalność kulturalna służąca upowszechnianiu czytelnictwa.

 

Księgozbiór MBP

Stan księgozbioru na 31 grudnia 2004r. wynosi 54.206 wol. Z tej liczby: wypożyczalnia dla dorosłych - 23.209 wol., oddział dla dzieci - 9.705 wol., filia biblioteczna nr 1 - 21.292 wol. W roku sprawozdawczym przybyły 1.063 wol. Z naszego budżetu zakupiliśmy 536 wol., 318 wol. to dotacja Ministerstwa Kultury w kwocie 8.895 zł., pozostałe wpływy to dary  i wpłaty czytelników na zakup nowości - 209 wol. Zakupiony księgozbiór został w pełni  wpisany do  inwentarzy,  opracowany i udostępniony czytelnikom.

 

Udostępnianie zbiorów

W roku sprawozdawczym zarejestrowaliśmy w naszych bibliotekach 3866 czytelników. Z tej liczby 1912 to dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Znaczna część naszych czytelników to studenci. Z tej też przyczyny dużą cześć naszych zakupów nowości stanowią książki potrzebne w toku nauki zarówno w szkołach średnich, jak i na studiach. Na ten cel przeznaczyliśmy nawet całą tegoroczną dotację z Ministerstwa Kultury.

Odwiedziło nasze placówki 27.766 czytelników, którzy w ciągu roku wypożyczyli 60.237 wol. Z tej liczby literatura piękna dla dzieci stanowi 14.151 wol., literatura piękna dla dorosłych - 33.808 wol., literatura popularnonaukowa - 12.278 wol.

Odrębną część stanowi działalność czytelni, gdzie udostępniany jest księgozbiór podręczny. Zarejestrowano w ciągu roku 4.692 odwiedziny. Czytelnicy skorzystali z 7.949 wol., udzielono też 22.137 informacji bibliotecznych, bibliograficznych.

 

Działalność kulturalna MBP

Stałe formy pracy z najmłodszymi czytelnikami prowadzi Oddział dla dzieci i Filia nr 1. Uczestniczą w nich dzieci z Przedszkola nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1. Nazwane są one "Spotkaniami z Bajką", a maja charakter lekcji bibliotecznych połączonych z zabawami i zajęciami plastycznymi. Są to zajęcia cykliczne prowadzone przez cały rok szkolny.

W lutym  przygotowaliśmy promocję książki pana Wiesława Kowalskiego "Okno na kresy". W promocji tej wzięło udział około 40 osób, głównie mieszkańcy Gostynina, którzy uczestniczyli w wyprawach W. Kowalskiego na kresy. Promocji towarzyszyła wystawa "Ikonografia książki".

18 marca  na corocznej Czwartkowej Biesiadzie Poetyckiej gościliśmy Wojciecha Siemiona.

Jak co roku, wspólnie z Gazetą Gostynińską i Gimnazjum nr 2 ogłosiliśmy konkurs literacko-dziennikarski o zasięgu powiatowym "Ocalmy wspomnienia". Naczelne zadanie tego konkursu to budzenie zainteresowań historią naszej małej ojczyzny, dziejami naszych rodzin, jak również utrwalenie ciekawych wspomnień dotyczących historii naszego regionu.

Napłynęło 45 prac, które wzbogaciły Gostynińskie Archiwum Wspomnień utworzone jako pokłosie tego konkursu w MBP. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w Gimnazjum nr 2  dnia 6 kwietnia.

Miesiąc kwiecień to też rejonowe eliminacje konkursu recytatorskiego im. J. Korczaka "Pięknie być człowiekiem". Udział wzięło 34 recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W maju, już po raz drugi organizowaliśmy Majowe Spotkania z Biblioteką. Udało nam się uzyskać patronat senatora Z. Kruszewskiego, który był gościem tych dni. W ramach Majowych Spotkań z Biblioteką odbyło się spotkanie z bibliotekarzami całego powiatu z okazji przypadającego 8 maja Dnia Bibliotekarza. Młodzież szkół średnich uczestniczyła w wykładach na temat "Poetów poległych w Powstaniu Warszawskim". Na spotkanie z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych przyjechał  pisarz, Krzysztof Petek. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyły w  lekcji ekologii "Kto przyrodę chroni, tego ona jutro obroni" połączonej ze spotkaniem z leśnikiem. Gościem jednego wieczoru był poeta, muzyk -  Leszek Długosz. Drugiego wieczoru obchodziliśmy uroczyście 10-lecie Gostynińskiego Klubu Poetyckiego. Wszystkim majowym imprezom towarzyszył kiermasz książek.

W roku 2004 wspólnie z Nadleśnictwem Gostynin, z okazji 80-lecia Lasów Państwowych  ogłosiliśmy konkurs poetycki "W obłokach drzew". Napłynęło 131 wierszy. W uroczystym rozdaniu nagród uczestniczyło 60 osób.

Dnia 23 września odbyła się uroczysta promocja nowego tomiku poetyckiego "Gostynińskie pejzaże", będącego pokłosiem tego konkursu. Wydaliśmy ją jako kolejną pozycję w serii Biblioteczki Gostynińskiej.

18 listopada, jak co roku zebrali się miłośnicy poezji na corocznym Turnieju Jednego Wiersza. W zmaganiach o Laur Gostyniński udział wzięło 30 osób.

25 listopada  przygotowaliśmy uroczystą promocję książki pani Barbary Konarskiej-Pabiniak "Gostynin. Szkice z przeszłości".

Całoroczną działalność MBP zakończyła jak zwykle Wieczornica Bożonarodzeniowa organizowana z Kołem Przyjaciół Biblioteki ( 9 grudnia) .

Systematycznie odbywały się spotkania Gostynińskiego Klubu Poetyckiego i Koła Przyjaciół Biblioteki.

 

Sprawy gospodarcze

W roku 2004 wymalowaliśmy Wypożyczalnię dla dorosłych. Zmienione zostało wyposażenie czytelni dostosowane do późniejszej jej komputeryzacji. Udostępniono czytelnikom jeden komputer jako przeglądarkę bazy Wypożyczalni.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-15 09:43:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-15 09:43:24
  • Liczba odsłon: 2899
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650073]

przewiń do góry