Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gostynina, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła nie posiadająca osobowości prawnej, jej mienie stanowi mienie komunalne.

Szkoła jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

·          ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

·          ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

·          aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

·          Statutu,

·          zarządzeń Kuratora Oświaty,

·          uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza,

·          zarządzeń Dyrektora Szkoły,

·          Ramowego Planu Pracy Szkoły,

·          Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły

·          Regulaminów:

·          Regulamin Samorządu Uczniowskiego

·          Regulamin Rady Rodziców

·          Regulamin Pracy

·          Regulamin biblioteki szkolnej

·          Regulamin świetlicy szkolnej

·          Ceremoniał szkolny

·          Zasady organizowania wycieczek i imprez szkolnych

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Gostynina .

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie .

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dobrosława Bembenista
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bembenista Dobrosława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-16 17:06:52
  • Liczba odsłon: 3271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579053]

przewiń do góry