Część opisowa  do załącznika nr 7 (Rozdz. 92116)

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie na rok  2004

 

Budżet przyznany Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gostyninie pozwoli na realizację statutowych jej zadań, a więc gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, a także służyć będzie upowszechnianiu książki i czytelnictwa w mieście. Obejmuje on finansowanie prac trzech placówek bibliotecznych działających w mieście: Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziału dla dzieci i Filii Bibliotecznej nr 1.

Powiększanie liczby księgozbioru to jedno z ważniejszych zadań placówek bibliotecznych, bowiem potrzeby naszych czytelników są coraz większe. Wiąże się to przede wszystkim z coraz liczniejszą grupą uczących się mieszkańców miasta. Stąd nasze zakupy księgozbioru, jak co roku nastawione będą głównie na zakupy literatury popularnonaukowej potrzebnej w toku nauki, a ona jest bardzo kosztowna.

Paragraf dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia powiększyliśmy o kwotę 5.000 zł na zakup komputerów dla Wypożyczalni dla dorosłych. Przygotowana jest w pełni baza komputerowa Wypożyczalni i chcielibyśmy udostępnić ją czytelnikom w roku przyszłym. Pozwoli nam to też na kodowanie księgozbioru i zakup czytnika.

W budżecie uwzględniony jest zakup prasy. Rozszerzamy prenumeratę prasy, staramy się bowiem gromadzić prasę z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli nie dysponujemy księgozbiorem na dany temat to właśnie prasa z zakresu literatury, ochrony środowiska, komputeryzacji, ekonomii jest niezwykle pomocna czytelnikom.

Praca kulturalno-oświatowa  proponowana naszym czytelnikom wymaga też nakładów finansowych. Dużym powodzeniem cieszą się spotkania autorskie, wszelkie konkursy, cykliczne imprezy, a wiec Czwartkowa Biesiada Poetycka, konkurs recytatorski im. J. Korczaka „Pięknie być człowiekiem”, konkurs literacko-dziennikarski „Ocalmy wspomnienia”, Majowe Spotkania z Biblioteką czy Turniej Jednego Wiersza.

Biblioteka dla dzieci poszerzyła swą pracę z książką o czytelników szkół podstawowych. Przychodzą oni na zajęcia biblioteczne w ciągu całego roku szkolnego.

W roku przyszłym obchodzić będziemy 10-lecie Gostynińskiego Klubu Poetyckiego i z tej też okazji chcemy przygotować w miesiącu wrześniu  imprezę poetycką.

Chcemy też poszerzyć szeregi Koła Przyjaciół Biblioteki i rozszerzyć zakres działania tego stowarzyszenia działającego przy  MBP drugi rok. Składki zbierane przez Koło Przyjaciół Biblioteki  wykorzystujemy za zgodą władz Koła na finansowanie  pracy kulturalnej biblioteki.

Wszystkie proponowane prace z zakresu zadań statutowych i prac kulturalnych biblioteki realizowane będą w miarę przyznanych środków.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

na 2004 rok

 

 

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                 1.800,-zł

-         środki bhp i ekwiwalent za odzież    1.800,-zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe                                                                221.500,-zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           17.700,-zł

§ 4110 i § 4120 – pochodne od wynagrodzeń                                                               46.200,-zł

-          składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

§ 4090 – honoraria                                                                                                           1.000,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                    10.500,-zł

-         prasa, Dz.U.                3.000,-zł

-         druki                       1.300,-zł

-         środki czystości                     900,-zł

-         materiały kancelaryjne            1.200,-zł

-         organizacja konkursów               800,-zł

-         materiały dekoracyjne i inne         800,-zł

-         wyposażenie (komputer)     2.500,-zł

§ 4260 – zakup pomocy naukowych                                                                   12.600,-zł

-         księgozbiór

§ 4260 – zakup energii                                                                                                  14.700,-zł

-         energia elektryczna         2.900,-zł

-         centralne ogrzewanie            11.000,-zł

-         woda i ścieki                  800,-zł

§ 4270 – zakup usług remontowych                                                                                500,-zł

-         konserwacja gaśnic            200,-zł

-         naprawy sprzętu                     300,-zł

§ 4300 – zakup pozostałych usług                                                                 13.000,-zł

-         czynsz                        2.700,-zł

-         opłaty telefoniczne            3.200,-zł

-         prowizje bankowe          1.700,-zł

-         usługi informatyczne            2.500,-zł

-         usługi drukarskie i inne,

umowy-zlecenia                                  2.900,-zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                             300,-zł

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     9.500,-zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości                                                                      700,-zł

 

            Razem wydatki                                                                        350.000,-zł

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-19 08:30:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-19 08:30:09
  • Liczba odsłon: 2978
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579122]

przewiń do góry