Gostynin dn. 16.07.2018 r.

 

ZP.271.2.41.2018

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

ZP. 271.2.41.2018

 

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Wykonanie odnowienia   oznakowania   poziomego w Gostyninie

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odnowienia oznakowania poziomego dróg gminnych pozostających w zarządzie Gminy Miasta Gostynina o powierzchni około 3800 m 2 w tym:

- oznakowanie cienkowarstwowe odblaskowe z kulkami szklanymi 2400   m 2 ;

-oznakowanie grubowarstwowe strukturalne przy zastosowaniu białej masy chemoutwardzalnej   1400   m 2 ;

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.

Termin realizacji zamówienia – do 17 września 2018 r.

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik N r 1, do dnia 23   lipca 2018 r.   do godz. 10 00 w formie pisemnej (Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26, faksem - 24 236 07 12, z dopiskiem Wydz. ZP, lub na adres e-mail – zp@gostynin.pl .

 

W przypadku dodatkowych pytań i informacji, wyjaśnień udzieli Pani Ewa Kicka lub Pan Waldemar Banasiak – Wydział ds. Dróg tel. (24) 236 07 46.

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia   

Załącznik nr 3 – Wzór umowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 4 – Wykaz dróg innych zarządców

Załącznik nr 5 – Wykaz ulic na terenie miasta Gostynina

Załącznik nr 6 -   mapaInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-16 14:52:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-17 15:01:50
  • Liczba odsłon: 1068
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11556837]

przewiń do góry