Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Sadownika

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Organizacja wypoczynku zimowego w formie półkolonii lub zimowiska z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina

Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 roku Załącznik 1 i 2 Załącznik 3

Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego Załącznik nr 1
 
Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds.inwestycyjno-budowlanych.

Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniające uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Załącznik

Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2016 BMG z dnia 9 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej i planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Załącznik nr 1 Załącznik 2
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 135/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu EZD w Urzędzie Miasta Gostynina
 
Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrywania wniosków w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia składu Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.gospodarki mieniem komunalnym.
 
Zarządzenie Nr   18/ 2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia   8 lutego 2018 r w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia  
 
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Sadownika.  

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 Załącznik nr 1  
 
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lutego w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27.02.2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018     Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wzoru formularza zgłoszeniowego w naborze do Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji, listy i formy załączników do formularza oraz sposobu jego składania.
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16.03.2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”

Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta Gostynina Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie im.Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.
 
Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina. Załącznik Nr 1  

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Tabele Dochody opis Wydatki bieżące opis Wydatki Oświaty opis Wydatki majątkowe opis Przychody rozchody Zadania zlecone opis Inwestycje roczne opis Przedsięwzięcia opis Miejskie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna MBP opis Informacja o stanie mienia Opinia RIO Pł.129.2018

Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018  z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownym

Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogródek działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2018 roku.  Załącznik Nr 1  

Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia składu Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 kwietnia  2018 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw zarządzania procesem rewitalizacji w Gminie Miasta Gostynina

 Zarządzenie Nr 44/2018  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.ochrony środowiska i rolnictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2018 w sprawie odwołania członka Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji.

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 kwietnia 2018 roku  w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina,

Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 kwietnia 2018 roku  w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018             Załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik nr 1
 
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego 

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018  Załącznik nr 1 

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds.inwestycyjno-budowlanych.

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych i Administratora Systemów Informatycznych oraz wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie  Nr 59/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 127/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds.zagospodarowania terenu  wokół zamku gostynińskiego.

Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018                 Załącznik nr 1   Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Miasta Gostynina dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2
 
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu. Projekt umowy
 
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie:  powołania Komisji do spraw nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 174/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzeni regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Gostynina oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 Załącznik nr 1
 
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018  z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji  rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.organizacyjnych w Biurze Organizacyjnym Burmistrza
 
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 74/2018   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 76/2018  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 77/2018  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie 80/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018   Załącznik 1    Załącznik 2
 
Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Gostynin.

Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości w trybie bezprzetargowym  Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2018 w spr.

Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów

Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lipca 2018 w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS) i określenia zasad jego funkcjonowania.

Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referent ds. dodatków mieszkaniowych.
 
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018  z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 lipca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018
 
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz uchylenia zarządzenia Nr 64/2018 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji.

Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 93/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia26 lipca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
 
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.
 
Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lipca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie nr 97/201 8 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 98/201 8 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Gostynina
 

 

Zarządzenie Nr 99/2018   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Informatyk w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.zasobów ludzkich, rekrutacji i czasu pracy w urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Załącznik Nr 1 

Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2018 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.zasobów ludzkich, rekrutacji i czasu pracy w Urzędzie Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 103/2018  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2018 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Informatyk w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz określenia trybu i zasad jej działania. Regulamin

Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 sierpnia w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha"

Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody rozchody Zadania zlecone Inwestycje Tabele WPF informacja WPF tabele MCK MBP MBP opis

 

 
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Zarządzenie nr 110/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Miasta Gostynina Pani Iwonie  Kowalczyk Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gostyninie do wykonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pn.: "Utworzenie Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie w ramach Programu Maluch+ 2018 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat  "MALUCH +" 2018 (moduł 1a)

Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Standardów  Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Gostynina" oraz "Systemu monitorowania satysfakcji klienta"

Zarządzenia nr 112/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 113/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: zapewnienia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 115/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.ewidencji ludności w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 116/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina  na rok 2018

Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów
 
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 119/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 września 2018 roku w sprawie  przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Zarządzenie nr 120/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 września 2018 roku w sprawie nabycia niezabudowanej działki położonej w Gostyninie przy ul. Kolejowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4919/2 o powierzchni 0,0342 ha oraz udziału wynoszącego 13/15 we współwłasności niezabudowanej działki położonej w Gostyninie przy ul. Kolejowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4919/1 o powierzchni 0,0844 ha.

Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2018 rok

Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 września 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Załącznik Nr 1  


Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 4531/6 i 4531/7 położonych w Gostyninie przy ul. Kolejowej. 

Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 października 2018 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Załącznik Nr 1 

Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 Projekt uchwały budżetowej Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświata Wydatki MOPS Wydatki KDUM Wydatki MOSWiZ Wydatki majątkowe Przychody rozchody Wydatki inwestycyjne Załączniki tabelaryczne Projekt uchwały w sprawie WPF WPF  2019-2035 Przedsięwzięcia Opinia RIO do projektu WPF Opinia RIO do projektu budżetu
 
Zarządzenie nr 139/2018 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego  Załącznik nr 1
 
Zarządzenie nr 140/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz potrzeb i sytuacji problemowych w: Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkole Podstawowej nr 5 im. księcia mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3
 
Zarządzenie nr 141/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego Załącznik nr 1
 
Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 143/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 144/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 146/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 151/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym   Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej