Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Sadownika

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Organizacja wypoczynku zimowego w formie półkolonii lub zimowiska z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina

Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 roku Załącznik 1 i 2 Załącznik 3

Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego Załącznik nr 1
 
Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds.inwestycyjno-budowlanych.

Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniające uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Załącznik

Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2016 BMG z dnia 9 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej i planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Załącznik nr 1 Załącznik 2
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 135/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu EZD w Urzędzie Miasta Gostynina
 
Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrywania wniosków w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia składu Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.gospodarki mieniem komunalnym.
 
Zarządzenie Nr   18/ 2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia   8 lutego 2018 r w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia  
 
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Sadownika.  

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 Załącznik nr 1  
 
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lutego w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27.02.2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018     Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wzoru formularza zgłoszeniowego w naborze do Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji, listy i formy załączników do formularza oraz sposobu jego składania.
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16.03.2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”

Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta Gostynina Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie im.Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.
 
Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina. Załącznik Nr 1  

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Tabele Dochody opis Wydatki bieżące opis Wydatki Oświaty opis Wydatki majątkowe opis Przychody rozchody Zadania zlecone opis Inwestycje roczne opis Przedsięwzięcia opis Miejskie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna MBP opis Informacja o stanie mienia Opinia RIO Pł.129.2018

Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018  z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownym

Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogródek działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2018 roku.  Załącznik Nr 1  

Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia składu Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 kwietnia  2018 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw zarządzania procesem rewitalizacji w Gminie Miasta Gostynina

 Zarządzenie Nr 44/2018  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.ochrony środowiska i rolnictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2018 w sprawie odwołania członka Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji.

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 kwietnia 2018 roku  w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina,

Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 kwietnia 2018 roku  w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018             Załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik nr 1
 
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego 

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018  Załącznik nr 1 

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds.inwestycyjno-budowlanych.

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych i Administratora Systemów Informatycznych oraz wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie  Nr 59/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 127/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds.zagospodarowania terenu  wokół zamku gostynińskiego.

Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018                 Załącznik nr 1   Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Miasta Gostynina dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2
 
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu. Projekt umowy
 
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie:  powołania Komisji do spraw nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 174/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzeni regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Gostynina oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 Załącznik nr 1
 
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018  z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji  rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.organizacyjnych w Biurze Organizacyjnym Burmistrza
 
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 74/2018   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 76/2018  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 77/2018  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie 80/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018   Załącznik 1    Załącznik 2
 
Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Gostynin.

Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości w trybie bezprzetargowym  Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2018 w spr.