Gostynin dn. 22.06.2023 r.

 
ZP.271.2.4.2023

 

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM
ZP. 271.2.4.2023


    W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Usługę demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Gostynina

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gostynina. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".

Szacunkowa ilość zdemontowanych materiałów azbestowych wynosi ok. 19,28 Mg, do demontażu ok. 9,75 Mg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawcą musi być firma posiadająca stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz umowę ze składowiskiem odpadów.

Oferta powinna zawierać koszt usługi, tj. cenę brutto za 1 kg masy odpadów dla obu rodzajów usług.

Do oferty należy załączyć w formie poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii:
1)    zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
2)    pozwolenie zintegrowane składowiska odpadów i pozwolenie na użytkowanie składowiska,
3)    umowę Wykonawcy z danym składowiskiem odpadów.

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z ww. dokumentami, do dnia 30.06.2023 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej na adres:  i.debowska@gostynin.pl.
    W przypadku dodatkowych pytań i informacji, wyjaśnień udzieli – Anna Lewandowska – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (24) 236 07 45.

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy + wersja edytowalna
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy.
Załącznik nr 4 – Klauzula RODO
Załącznik nr 5 – Protokół odbioru - wzór
Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia danych

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-06-22 10:34:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-27 13:42:17
  • Liczba odsłon: 202
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10385526]

przewiń do góry