KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.396.700,00 PLN (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 143.967 (sto czterdzieści trzy  tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 (sto złotych każdy.

 

MAJĄTEK SPÓŁKI

Majątek Spółki wynosi 14.396.700,00 PLN (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) i obejmuje:

  • majątek trwały m.in.:

-     nieruchomości stanowiące działki gruntu

-     budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze

-   kotły wodne: fluidalny węglowy, gazowy i olejowo-gazowe wraz z układem rurociągów technologicznych

-     urządzenia do przygotowania i transportu węgla

-    urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na prowadzenie produkcji ciepła w prawidłowy i jednocześnie najbardziej ekonomiczny sposób

-     urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową do przygotowanie nośnika ciepła

-     urządzenia odprowadzające i oczyszczające spaliny

-     sieć ciepłowniczą

-     węzły cieplne

-     środki transportu

-     zaplecze techniczne

-   profesjonalną i kompetentną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz obsługę technologiczną i techniczną

-     wartości niematerialne i prawne

 

  • majątek obrotowy, m.in.:

-     zapasy

-     należności krótkoterminowe

-     inwestycje krótkoterminowe

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-11 09:41:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-22 08:54:14
  • Liczba odsłon: 6421
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339845]

przewiń do góry