ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY

ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTUZgłoszenie wyjazdu oraz zgłoszenie powrotu :

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich,
ul. Rynek 1

telefon: 24 236 07 31, 24 236 07 32,

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:30-15:30,
Wtorek 7:30-16:30,
Piątek 7.30-14.30

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:
-
wypełniony formularz;

- dowód osobisty albo paszport

W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika:

- pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;

- dowód osobisty albo paszport


Zgłoszenie wyjazdu za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzach "epuap wyjazd" (zgłoszenie wyjazdu) i "epuap powr." (zgłoszenie powrotu) umożliwiających wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego poprzez Platformę e-Puap. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać zaopatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.


Za osobę nieposiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Gdzie odebrać formularze:
Druki "Zgłoszenie
wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ", "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej " można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich 

zgloszenie_wyjazdu_za_granice_2020.pdf             zgloszenie_powrotu_z_wyjazdu_za_granice_2020.pdf

Opłaty :

Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej

Opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.

(Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu)

Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłatę skarbową wnosi się w Kasie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, Gostynin.

Termin i sposób załatwienia:

Zgłoszenie wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. n ie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granice oraz powrotu. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 )

Tryb odwoławczy

BRAK

Inne informacje:

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Konrad Radziejewski
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-29 08:51:53
  • Liczba odsłon: 7238
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339656]

przewiń do góry