UWAGA

25.06.2019 r. - Odpowiedzi na pytania - POBIERZ , zmiana załącznika nr 9 - Tabelaryczny wykaz doboru opraw i źródeł światła (jako wzór załącznika do formularza ofertowego) - wersja edytowalna

24.06.2019 r. - Zmiana terminu składania ofert - POBIERZ , zmiana załącznika nr 9 

Załącznik nr 9 – Tabelaryczny wykaz doboru opraw i źródeł światła (jako wzór załącznika do formularza ofertowego) - wersja edytowalna21.06.2019 r. - Odpowiedzi na pytania i Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 19.06.2019 r. - POBIERZ

19.06.2019 r. - Odpowiedzi na pytania - POBIERZ patrz powyżej sprostowanie

11.06.2019 r.  - Zmiana ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - Pobierz

 Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 552471-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.


Gmina Miasta Gostynina: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=431e1aa9-301d-405a-a9f8-6985b318ad5f


SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia  - wersja edytowalna
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu  - wersja edytowalna
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania  - wersja edytowalna
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej  - wersja edytowalna
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach  - wersja edytowalna
Załącznik nr 9 – Tabelaryczny wykaz doboru opraw i źródeł światła (jako wzór załącznika do formularza ofertowego) - wersja edytowalna - Patrz góra strony ZMIANY
Załącznik nr 10 – Tabela wyznaczenia średniej skuteczności świetlnej zastosowanych opraw ulicznych   (jako wzór załącznika do formularza ofertowego) - wersja edytowalna


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-11 15:22:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-25 14:20:39
  • Liczba odsłon: 3335
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799504]

przewiń do góry