Gostynin, 13.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA GOSTYNINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK  2021

 

1. Cel i zasięg terytorialny konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Gostynina.

2. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest „Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

3. Termin przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje trwają od 21 do 24 listopada 2020r.

4. Forma konsultacji

Informacja o konsultacjach zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu. Do wyżej wymienionej informacji załączony jest projekt Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 wraz z formularzem konsultacji.

Opinie i uwagi do Programu można zgłaszać w następujący sposób:
• Przesłać drogą elektroniczną na adres: paulina.toruniewska@gostynin.pl;
• Przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin – liczy się data wpływu do Urzędu;
• Dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Uwagi i opinie, które wpłyną po 24 listopada 2020r. nie będą rozpatrywane.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Gostynina w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas  konsultacji nie są wiążące. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

Program Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (projekt) - POBIERZ PDF

Projekt Uchwały w sprawie: Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - POBIERZ PDF

Uwagi do projektu „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” - POBIERZ DOC

Uchwała Nr 21/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie: Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - POBIERZ PDF

Program Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - POBIERZ PDF

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-13 12:35:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-02 11:37:04
  • Liczba odsłon: 1096
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560955]

przewiń do góry