Gostynin, dnia 31.01.2020 r.


ZP.271.2.2.2020


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.2.2020


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na postępowanie:


Dostawa samochodu osobowego


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa – dla potrzeb Zamawiającego – fabrycznie nowego samochodu osobowego Skoda Octavia Style (sedan). Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu modelu wyprodukowanego w roku 2019 (w drugim półroczu) lub w roku 2020.
Oferowany samochód powinien spełniać w szczególności następujące parametry:
1) Silnik: 2,0 TDI 110 kW (150KM)
2) Skrzynia biegów: 6 biegowa manualna
3) Kolor nadwozia metalizowany czarny, szary
4) Emisja CO2  w cyklu mieszanym (g/km) nie wyższa niż 151 g/km
5) Wyposażenie standardowe zawierające w szczególności:
– Obręcze kół ze stopów lekkich 17"
– Radio BOLERO 8", wejście SD, USB, SmartLink+
– CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną
– Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE ASSIST
– Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane i automatycznie przyciemniające się lusterka zewnętrzne
– Spryskiwacze reflektorów przednich
– Pakiet funkcjonalny do bagażnika (zabudowane wnęki nad kołami)
– Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
6) Usługa – Gwarancja mobilności (bezpłatna)
7) Okres gwarancji na oferowany model
8) Okres gwarancji na wady powłoki lakierniczej
9) Okres gwarancji na perforacje nadwozia
10) Bezpłatny dodatkowy komplet kół (4 szt.) - opony wraz z oryginalnymi obręczami ze stopów lekkich 17” zimowe lub letnie (w zależności od opon zamontowanych w oferowanym przedmiocie zamówienia).

Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód spełniał następujące wymagania:
1) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
2) był fabrycznie nowy – w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), wyprodukowany po dniu 30 czerwca 2019 r., wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, nieużywany, technicznie sprawny;
3) posiadał wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE oraz homologację wystawioną zgodnie z art.70a ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
4) spełniający wymogi poziomu emisji spalin według Dyrektywy CEE: Euro 6;
5) posiadał dostępną w języku polskim kartę pojazdu, oświadczenie producenta o parametrach technicznych, instrukcję obsługi (sporządzaną w języku polskim), książkę gwarancyjną na samochód, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego w autoryzowanych stacjach obsługi (kartę serwisową) oraz wszystkie wymagane dokumenty;
6) posiadał dodatkowy komplet kół (4 szt.) – lato lub zima w zależności od rodzaju kół, na których samochód zostanie odebrany, tzn. jeżeli samochód zostanie odebrany na kołach letnich to dodatkowym kompletem będą koła zimowe, a jeżeli zostanie odebrany na kołach zimowych to będą to koła letnie. Poprzez dodatkowy komplet kół rozumie się opony wraz z felgami o średnicy minimum 17”;
7) posiadał napełniony zbiornik paliwa w ilości umożliwiającej przejechanie minimum 50 km.

Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wraz z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany, zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu. Przeglądy serwisowe wykonywane będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki.

2. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: w okresie do 30 dni od zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty dostawy samochodu osobowego ponosi Wykonawca.
Miejsce dostawy: Gmina Miasta Gostynina ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, lub inne miejsce wyznaczone przez Zamawiającego.
Wraz z dostarczonym samochodem należy dołączyć świadectwo zgodności, kartę pojazdu, oświadczenie producenta o parametrach technicznych, książkę gwarancyjną na samochód, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego w autoryzowanych stacjach obsługi oraz inne niezbędne dokumenty.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający autoryzowany punkt sprzedaży marki Škoda Auto. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające autoryzacje punktu sprzedaży marki Škoda Auto.

5. Sposób obliczania ceny oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena – 100 %
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i uzyska najwyższą liczbę punktów.

7. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego).

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 6 lutego 2020 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

9. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
– w sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia): Patryk Wiśniewski – tel. (24) 236-07-29;
– w zakresie zapytania ofertowego: Robert Gontarek – tel. (24) 236-07-37.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-31 13:00:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-31 13:00:13
  • Liczba odsłon: 1756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562478]

przewiń do góry