Gostynin, dnia 18.07.2018 r.


ZP. 271.1.13.2018


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego w Gostyninie


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

SOFTNET TELEKOM
Bielińska sp. j.

ul. Wyszyńskiego 4, 09-500 Gostynin

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 okres gwarancji jakości na urządzenia monitoringu –    15,00 pkt
czas reakcji –      5,00 pkt
Łącznie –    80,00 pkt


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości na urządzenia monitoringu” oraz „czas reakcji”.

W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-18 13:41:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-18 13:41:34
  • Liczba odsłon: 1206
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11556420]

przewiń do góry