Gostynin, dnia 20.04.2018 r.


 

ZP.271.1.6.2018


Informacja po otwarciu ofert


 

          Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp – przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:


ODBIÓR  I  ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z  NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  Z TERENU  GMINY  MIASTA  GOSTYNINAPrzed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 5.580.000,00 zł brutto.Nr oferty

Nazwa (firma), adres Wykonawcy

Cena PLN (brutto)
za 1 miesiąc
oraz (cena łączna)

Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji

Warunki płatności
(termin płatności faktury)

1

ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.
ul. Łączna 4A, 64-920 Piła

267.715,35 zł

(8.299.175,85 zł)

zgodnie z SIWZ

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

2

SUEZ Płocka
Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

264.441,24 zł

(8.197.678,44 zł)

zgodnie z SIWZ

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego


 


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-20 10:43:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-20 10:43:39
  • Liczba odsłon: 2398
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799467]

przewiń do góry