Gostynin, dnia 22.03.2018 r.

 

ZP.271.2.25.2018

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.25.2018

 

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Organizację czterech seansów kina plenerowego w Gostyninie

 

 

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja 4 seansów kina plenerowego na Rynku Gostynina (plac


przed Ratuszem) w okresie wakacyjnym – 2 seanse w lipcu (piątki) i 2 seanse w sierpniu (piątki) 2018 r. w


ramach Kina Plenerowego.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

 

2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Lipiec, sierpień 2018

 

3.      Sposób obliczania ceny oferty:

1)      Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

2)      Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: transport, montaż, demontaż oraz obsługa techniczna wszelkich urządzeń, instalacji i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia całości imprezy.

3)      Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 

Do oferty należy dołączyć listę proponowanych do emisji filmów.

 

 

4.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 

 

5.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Magdalena Świderska – Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia (tel. 24 236-07-36).

 

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowyInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-22 13:56:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-22 13:56:09
  • Liczba odsłon: 1868
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121906]

przewiń do góry