Uchwała Nr  426/LXXXIV/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 11 września 2018 roku

 

 

w sprawie : utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych    obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,  sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

 

             

Na podstawie art. 12 § 4,  § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018  r., poz. 754 z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Miasta Gostynina - Rada Miejska w Gostyninie, uchwala co następuje:

 

 

§ 1

Dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tworzy się dwa odrębne obwody głosowania:

 

Obwód głosowania Nr 14 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1 – siedziba obwodowej komisji w tym samym miejscu.

Obwód głosowania Nr 15 Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie Filia w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – siedziba obwodowej komisji w tym samym miejscu.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miasta.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Robacki

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

W związku z art. 12 § 4 rada gminy tworzy odrębny obwód głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka, a gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu pomocy społecznej.

Na terenie Gminy Miasta Gostynina zachodzi konieczność utworzenia dwóch odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1 oraz
w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Filia w Gostyninie
ul. 3 Maja 47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klimuk Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-12 12:52:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 12:52:12
  • Liczba odsłon: 1318
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650093]

przewiń do góry