Wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


PODSTAWA PRAWNA:
•Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. Nr 220 z 2010 r., poz. 1447 z późn. zm.).


WYMAGANE DOKUMENTY:
•Wypełniony wniosek dostępny na stronie www.firma.gov.pl
•Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy
•Ewentualnie dokument pełnomocnictwa

OPŁATY: 
•Wolne od opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW:

•ZŁOŻENIE: Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Gostynina ul. Parkowa 22, Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa w wybranym przez siebie urzędzie gminy osobiście, przez pełnomocnika albo wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza lub za pomocą platformy internetowej www.firma.gov.pl.
•ODBIÓR: wydruku zaświadczenia dokonuje się samodzielnie ze strony www.firma.gov.pl

TERMIN ODPOWIEDZI:
•Zaświadczenia dostępne są na stronie www.firma.gov.pl bezpośrednio po przejściu procedury weryfikacyjnej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

•Wydział Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych

TRYB ODWOŁAWCZY:
•brak

UWAGI:
•Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest prowadzona przez Ministra Gospodarki.
•Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.firma.gov.pl
•W sprawach dotyczących ZUS/KRUS bądź Urzędów Skarbowych należy informować się we wspomnianych jednostkach.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-16 14:00:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 10:55:57
  • Liczba odsłon: 7479
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339717]

przewiń do góry