ZP. 271.1.11.2019 

 
  
INFORMACJA  O  ZAWARCIU  UMOWY
W  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO


na zadanie pn.:


Gmina Miasta Gostynina : Dostawa pomocy dydaktycznych do indywidualizacji nauczania – Logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 5, niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna


      Gmina Miasta Gostynina informuje, iż w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została w dniu 17 stycznia 2020 r. umowa NR ZP.272.1.11.2019 z:


GREGO” Grzegorz Król
ul. Pośpiecha 22/20, 41-800 Zabrze
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-17 11:37:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-17 11:37:47
  • Liczba odsłon: 951
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407670]

przewiń do góry