Gostynin, dnia 29.01.2018 r.


  ZP.271.1.1.2018
Informacja po otwarciu ofert


          Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp – przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:


Modernizację chodników pomiędzy ul. Polną 12 a ul. 3-go Maja w Gostyninie


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 259.385,00 zł brutto


Oferty złożyli: Nr oferty

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

cena
(brutto)

termin wykonania zamówienia

okres gwarancji
(jakości dla robót budowlanych)

warunki płatności
(termin płatności faktury)

1

HYDRO-TECH Adam Kowalski
Nowe Młodochowo 24, 09-140 Raciąż

364.309,27 zł

zgodnie z SIWZ

60 - miesięcy

termin płatności faktury – 35 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

2

P.H.U. BUDOMAX Wojciech Przybylski
ul. Langenfeld 10, 09-500 Gostynin

369.583,41 zł

zgodnie z SIWZ

72 - miesiące

termin płatności faktury – 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

3

WODROMET Jarosław Antosik
99-300 Kutno, ul. Przemysłowa 3a

444.410,02 zł

zgodnie z SIWZ

72 - miesiące

termin płatności faktury – 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

4

FRANCE-GOST Sp. z o.o.
09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 102

327.083,13 zł

zgodnie z SIWZ

72 - miesiące

termin płatności faktury – 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

5

„BORA” Sp. z o.o.
09-530 Gąbin, Dobrzyków, ul. Słoneczna 4

355.086,39 zł

zgodnie z SIWZ

72 - miesiące

termin płatności faktury – 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

6

Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
Henryk Pakulski
09-500 Gostynin, Legarda 44

319.800,00 zł

zgodnie z SIWZ

84 - miesiące

termin płatności faktury – 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-29 11:15:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-29 11:15:24
  • Liczba odsłon: 1098
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10729388]

przewiń do góry