Gostynin, dnia 10.12.2019 r.


 

ZP.271.1.13.2019


Informacja po otwarciu ofert


 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:    


Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś”

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

 


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 386.748,91   zł brutto

 

Część I   Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania w Szkole Podstawowej Nr 1; 114.922,54 zł.


Nr oferty

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin dostawy

Warunki płatności okres gwarancji

1

Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

96.479,97

4

Zgodnie   z SIWZ

2

WEB-PROFIT   Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

132.083,00

4

Zgodnie   z SIWZ

3

Wilanka sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

106.192,53

4

Zgodnie   z SIWZ

4

13 p Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

112.356,10

4

Zgodnie   z SIWZ

5

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gąbka Sp z o.o.
26-600 Radom ul. Wolność 8 lok 4

117.951,50

4

Zgodnie   z SIWZ

 


Część   II   Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania w Szkole Podstawowej Nr 3; 126.198,06 zł.


Nr oferty

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin dostawy

Warunki płatności okres gwarancji

1

Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

137.074,89

4

Zgodnie   z SIWZ

2

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary śląskie

154.119,00

4

Zgodnie   z SIWZ

3

Wilanka sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

123.646,98

4

Zgodnie   z SIWZ

4

13 p Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

132.130,29

4

Zgodnie   z SIWZ

5

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gąbka Sp z o.o.
26-600 Radom ul. Wolność 8 lok 4

139.851,00

4

Zgodnie   z SIWZ


Część   III   Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania w Szkole Podstawowej Nr 5; 119.254,00


Nr oferty

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin dostawy

Warunki płatności okres gwarancji

1

Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

120.340,74

4

Zgodnie   z SIWZ

2

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary śląskie

144.506,00

4

Zgodnie   z SIWZ

3

Wilanka sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

116.279,49

4

Zgodnie   z SIWZ

4

13 p Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

122.075,56

4

 

Zgodnie   z SIWZ


Część IV Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 1; - 19.646,84 zł


W części IV nie wpłynęła żadna oferta


Część V Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 3; - 6.727,47 zł.


W części V nie wpłynęła żadna oferta


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-10 15:07:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-13 13:39:13
  • Liczba odsłon: 1209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11578961]

przewiń do góry