Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:

- dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie - do wglądu;


Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest odpis skrócony  aktu urodzenia. 

Informacje dodatkowe

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,

  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

  • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,

  • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

Numer PESEL będzie można otrzymać po dokonaniu zgłoszenia urodzenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Gawinowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Gawinowski Marcin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-12 10:33:12
  • Liczba odsłon: 6248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646210]

przewiń do góry