Gostynin, dnia  29.04.2020 r.


ZP. 271.1.1.2020


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.872.139,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych  kredytów oraz sfinansowanie deficytu  budżetu Gminy Miasta Gostynina


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE
ul. Piłsudskiego 36,  05-074 Halinów

Liczba punktów w kryterium
cena –  60,00  pkt
czas uruchomienia kredytu –  40,00  pkt
Łącznie – 100,00 pkt


UZASADNIENIE WYBORU

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „czas uruchomienia kredytu”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów. 

Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:

POLSKI BANK SPÓLDZIELCZY W CIECHANOWIE
ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów

Liczba punktów w kryterium
cena – 56,09  pkt
czas uruchomienia kredytu – 40,00  pkt
Łącznie – 96,09 pkt

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  BANK POLSKI S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie

ul. Pułtuska 20, 06-400 Ciechanów

Liczba punktów w kryterium
          cena –  48,47  pkt
czas uruchomienia kredytu –  40,00  pkt
Łącznie – 88,47 pkt

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE
ul. Reymonta 18, 96-500 Sochaczew

Liczba punktów w kryterium
          cena –  48,46  pkt
czas uruchomienia kredytu –  40,00  pkt
Łącznie – 88,46 pkt


Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-29 09:49:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-29 09:49:16
  • Liczba odsłon: 1094
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105548]

przewiń do góry