Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
44 dzierżawę zbiornika wodnego położonego przy Zamku Gostynińskim w Gostyninie przy ul. Zamkowej, przeznaczonego dla celów wędkarskich z możliwością dostępu gostynińskich wędkarzy. Kiełbasa Paweł 2021-09-10
45 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 na terenie Gostynina - Kruka wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu oznaczonej nr 389/37 Kiełbasa Paweł 2021-09-10
46 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 na terenie Gostynina - Kruka wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu oznaczonej nr 389/37 Kiełbasa Paweł 2021-09-10
47 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zbiornika wodnego położonego przy Zamku Gostynińskim w Gostyninie przy ul. Zamkowej, przeznaczonego dla celów wędkarskich z możliwością dostępu gostynińskich wędkarzy. Kiełbasa Paweł 2021-09-10
48 I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie sporządzenia wykazu garaży przeznaczonych do sprzedaży Kiełbasa Paweł 2021-09-10
49 Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 12 garaży o pow. 17,54 m.kw każdy, wraz z działką gruntu, zlokalizowanych w Gostyninie przy ulicy J. Ozdowskiego Kiełbasa Paweł 2021-09-10
50 Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 położonym w Gorzewie przy ul. Kruk wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu oznaczonej nr 389/37 Administrator 2021-09-10
51 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 11 garaży o pow. 17,54 m.kw każdy, wraz z działką gruntu, zlokalizowanych w Gostyninie przy ulicy J. Ozdowskiego Kiełbasa Paweł 2021-09-10
55 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Mazowieckiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina. Kiełbasa Paweł 2006-08-04
54 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Domu Kultury przy ulicy 18-Stycznia 2 w Gostyninie Kiełbasa Paweł 2006-07-31
53 Przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy Placu Wolności nr 24 w Gostyninie Kiełbasa Paweł 2006-06-05
52 Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 10 garaży o pow. 17,54 m.kw każdy, wraz z działką gruntu, zlokalizowanych w Gostyninie przy ulicy J. Ozdowskiego Kiełbasa Paweł 2006-05-12
43 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno – usługową położonych w Gostyninie w rejonie ulic 3-go Maja - Parkowa. Kiełbasa Paweł 2005-06-20
42 Zorganizowanie koloniii letnich Wojciechowski Hubert 2005-06-09
41 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Gostyninie przy ulicy Kowalskiej. Kiełbasa Paweł 2005-05-30
40 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą położonych w Gostyninie przy ulicy Konopnickiej. Kiełbasa Paweł 2005-05-30
39 „Roboty budowlane remontowo modernizacyjne obiektu Ratusza Miejskiego i oficyn w Gostyninie”. Kiełbasa Paweł 2005-05-23
38 Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego dla instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 go Maja 43A w Gostyninie”. Kiełbasa Paweł 2005-05-04
37 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO NA Opracowanie projektu prac geologicznych dla potrzeb planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. TERMY GOSTYNIŃSKIE Kiełbasa Paweł 2005-05-04
36 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO NA Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego 1)budowy ciągu rowerowo-pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 581 na terenie miasta Gostynina; 2)budowy ulicy Marcinkowskiego na terenie miasta Gostynina Kiełbasa Paweł 2005-05-04
35 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 na terenie Gostynina - Kruka wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu oznaczonej nr 389/37 Kiełbasa Paweł 2005-04-11
34 Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno – usługową położonych w Gostyninie w rejonie ulic 3-go Maja - Parkowa. Kiełbasa Paweł 2005-04-11
33 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gostynina na lata 2005-2013 Kiełbasa Paweł 2005-04-07
32 Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do wynajmu lokali użytkowych Kiełbasa Paweł 2005-03-29
31 Przetarg nieograniczony na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gostynin. Kiełbasa Paweł 2005-03-15
30 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Gostyninie przy ulicy Kowalskiej. Kiełbasa Paweł 2005-03-14
28 Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali przeznaczonych do adaptacji na cele mieszkaniowe zlokalizowane w budynku numer 6 usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 389/8 w Gostyninie - Kruku. Kiełbasa Paweł 2005-02-21
27 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych na terenie Pływalni. Kiełbasa Paweł 2005-02-11
26 przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych na terenie Pływalni. Kiełbasa Paweł 2005-02-04
25 Rokowania po drugim przetargu na najem pomieszczeń użytkowych na terenie Pływalni. Kiełbasa Paweł 2004-12-21
24 „Bieżące remonty oraz utrzymanie ulic i chodników będących w zarządzie Gminy Miasta Gostynina w okresie od 14.02.2005 r. do 13.02.2008 r.” Kiełbasa Paweł 2004-12-16
23 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy Bierzewickiej 17C w Gostyninie wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 3828/89857 w działce gruntu oznaczonej nr 1901/7 o powierzchni 1568 m.kw. Kiełbasa Paweł 2004-12-07
22 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 27 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 na terenie Gostynina Kiełbasa Paweł 2004-12-07
21 Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Kolejowej Kiełbasa Paweł 2004-11-29
20 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno- usługową położonych w Gostyninie przy ulicy Armii Krajowej Kiełbasa Paweł 2004-11-29
19 p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 3 Maja nr 10 w Gostyninie Kiełbasa Paweł 2004-11-24
18 Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali przeznaczonych do adaptacji na cele mieszkaniowe zlokalizowane w budynku numer 6 usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 389/8 w Gostyninie- Kruku. Kiełbasa Paweł 2004-11-05
17 Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Gostyninie przy ulicy Kowalskiej Kiełbasa Paweł 2004-11-05
16 „Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Gminy Miejskiej Gostynin na terenie miasta Gostynina w 2004/2005r.” Kiełbasa Paweł 2004-10-25
15 Przetarg ustnynieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych na terenie Pływalni Miejskiej Kiełbasa Paweł 2004-10-19
14 Przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 3 Maja nr 14 w Gostyninie Kiełbasa Paweł 2004-09-24
13 „Wymiana pokrycia dachowego z płyt eternitowych wraz ze składowaniem na pokrycie z blachy dachówkowej powlekanej dziesięciu budynków mieszkalnych na terenie miasta Gostynina.” Kiełbasa Paweł 2004-08-18
12 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 3 Maja nr 14 w Gostyninie Kiełbasa Paweł 2004-07-27
11 Przetarg nieograniczony na wykonanie solarnej instalacji grzewczej na obiekcie krytej pływalni w Gostyninie Kiełbasa Paweł 2004-05-14
10 Przetarg nieograniczony na usługę bankową w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni Międzyszkolnego Kompleksu Sportowego” w Gostyninie. Kiełbasa Paweł 2004-05-06
9 Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem placu o łącznej powierzchni ok. 500m² na wyłączność sprzedaży piwa z pełną obsługą gastronomiczną w trakcie imprezy obchodów „Dni Gostynina 2004”. Kiełbasa Paweł 2004-05-06
8 „Wymiana pokrycia dachowego z płyt eternitowych wraz ze składowaniem na pokrycie z blachy dachówkowej powlekanej dziesięciu budynków mieszkalnych na terenie miasta Gostynina.” Kiełbasa Paweł 2004-04-26
7 Przetarg nieograniczony na wykonanie na obiekcie budowanej krytej pływalni w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 7 robót wykończeniowych Kiełbasa Paweł 2004-01-09
6 „Wykonanie termomodernizacji trzydziestu budynków mieszkalnych na terenie miasta Gostynina.” Kiełbasa Paweł 2003-09-25
1 Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu Kiełbasa Paweł 2003-09-10
5 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa dwóch kotłowni olejowych dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz remont sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanego na terenie Szpitala w Gostyninie-Kruku. ” Administrator 2003-08-08
4 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych. Administrator 2003-07-17
3 Wykonanie termomodernizacji trzydziestu budynków mieszkalnych na terenie miasta Gostynina.” Administrator 2003-07-11
2 NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE MIASTA GOSTYNINA. Administrator 2003-06-24

[Liczba odsłon: 10729540]

przewiń do góry