Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje :

 

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł.


Dochód rodziny - za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,pomniejszoną o :

 

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskanie przychodu
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej nie przysługuje osobie odbywającej karę pozbawienia wolności.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-13 12:22:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Antosiak Julita
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-04 12:41:15
 • Liczba odsłon: 3689
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812828]

przewiń do góry