Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za sprzęt uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

Ustawodawca ustalił grupy i rodzaje sprzętu:
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne)

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, wagi)

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe)

4. Sprzęt audiowizualny (odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku)

5. Sprzęt oświetleniowy (oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe)

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych (wiertarki, piły, maszyny do szycia)

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo)

8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów (sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory)

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli (czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty)

10. Automaty do wydawania (automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty)

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Od 01 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju. Do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych są zobowiązani również przedsiębiorcy prowadzący działalnośćw zakresieod bierania odpadów komunalnych.

Przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt, zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakłady przetwarzania, prowadzący działalność w zakresie recyklingu, prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek w terminie do 30 września 2006 r. złożyć wniosek do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wpis do rejestru.

Zbierający zużyty sprzęt, mają obowiązek przekazać Burmistrzowi Miasta Gostynina w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt, adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu.

W przypadku zmiany w/w danych, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować o tym Burmistrza Miasta Gostynina, w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować Burmistrza Miasta Gostynina również o zakończeniu działalności, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.

Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póź. zm.), sprzedawca detaliczny i hurtowy w momencie rozpoczęcia działalności w zakresie zbierania odpadów wskazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z póź. zm.) (w tym określonych rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), podlega obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania. Zakres informacji podawanych przy rejestracji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152 poz. 1734).

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina udostępniona jest dla mieszkańców informacja o znajdujących się na terenie miasta Gostynina zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, zawierającą:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Lp

Nazwa i adres

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu

Rodzaj zbieranego sprzętu

1.

Firma Handlowa ELEKTRON Hurtownia art. elektrycznych

ul. Kutnowska 74A, 09-500 Gostynin

ELEKTRON Hurtownia art. elektrycznych

ul. Kutnowska 74A, 09-500 Gostynin

* zużyte świetlówki (żródła światła)

* baterie

2.

"ADA-LIGHT" Sp. z o.o.

ul. Floriańska 21

09-500 Gostynin

"ADA-LIGHT" Sp. z o.o.

ul. Floriańska 21

09-500 Gostynin

* zużyte źródła światła

3.

Avans Centrum-Zachód Sp. z o.o.

Modła Kolonia 5D

62-571 Stare Miasto

Sklep RTV/AGD

ul. Zamkowa 19

09-500 Gostynin

* sprzęt AGD i RTV

4.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM – Łódź Sp. z o.o. ul. Legionów 62/64

90-703 Łódź

Apteka

ul. Rynek 8

09-500 Gostynin

* przyrządy medyczne tj. elektronicznme termometry, glukomety, ciśnieniomierze itp.

5

DOMEX S.C.

Jerzy Cieśliński i Anna Zołoteńko

ul. Kwiatka 4

09-400 Płock

Dom Kupiecki "SAM"

ul. Rynek 17

09-500 Gostynin

* sprzęt AGD i RTV

6

Z.U.P.H. "TOM-TRAK"

ul. Słowackiego 35

09-500 Gostynin

Punkt zbierania zużytego sprzętu przy ul. Słowackiego 35, 09-500 Gostynin

* sprzęt AGD i RTV

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wojciechowski Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-17 11:19:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Chmiel vel Chmielecka Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-13 14:36:57
  • Liczba odsłon: 6263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121763]

przewiń do góry