BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Agnieszka Korajczyk-Szyperska

 

 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym:

 

Burmistrz kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy tego Urzędu.

Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

Do wykonywania funkcji Kierownika Urzędu należy przede wszystkim:

 

 • Kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu,
 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 • Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu i podpisywanie pism oraz dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,
 • Nadzorowanie wykonywanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • Upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji,
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy ( nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów miasta),
 • Wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego,
 • Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,
 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu,
 • Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej miasta,
 • Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • Przedkładanie wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w terminie 7 dni od ich podjęcia,
 • Przedkładanie uchwały budżetowej i uchwały o udzieleniu absolutorium, regionalnej izbie obrachunkowej.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-11-17 10:09:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-13 11:08:15
 • Liczba odsłon: 13357
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11553106]

przewiń do góry