Gostynin, dnia 27.11.2020 r.

 

MOPS- 2000/06/2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina

(nr sprawy: MOPS-2000/06/2020)

 

prowadzone przez:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin

 

Uzasadnienie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła tylko jedna oferta:

 

1. Firma Usługowa "CORDIS"

2. Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny

Grażyna Tomczak

ul. Kościuszkowców 14

09-500 Gostynin

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
doświadczenie –    40,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt


 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „ doświadczenie”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów. Wykonawca nie został wykluczony, nie odrzucono jego oferty.


 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-27 09:40:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-27 09:43:01
  • Liczba odsłon: 1803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650338]

przewiń do góry