Protokół

z przeprowadzonych konsultacji - poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej Urzędu Miasta - dotyczących projektu „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"

Przedmiotem konsultacji było poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

Konsultacje przeprowadzone zostały, za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu miasta Gostynina.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina (www.gostynin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wskazano: przedmiot i termin konsultacji oraz tryb, zasady i formy zgłaszania opinii i uwag.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych był Doradca ds. pozyskiwania środków finansowych i rozwoju miasta.

W wyznaczonym terminie konsultacji jedna organizacja pozarządowa zgłosiła niżej wymienione propozycje.

Gostyniński Szkolny Związek Sportowy:

1. Zwiększyć środki finansowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2017.

Proponowane stanowisko Doradcy ds. pozyskiwania środków finansowych i rozwoju miasta w tej sprawie:

Propozycja Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego nie może zostać przyjęta gdyż w Programie współpracy brak jest zapisu dotyczącego wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Środki finansowe zostaną określone w budżecie miasta, a zadania konkursowe ogłoszone odrębnym zarządzeniem burmistrza.

Stanowisko Burmistrza Miasta Gostynina:

Po zapoznaniu się z propozycją Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego do projektu „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok", przychylam się do stanowiska Doradcy ds. pozyskiwania środków finansowych i rozwoju miasta jak wyżej.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu w wersji poddanej konsultacji w brzmieniu jak wyżej przekazano Radzie Miejskiej w Gostyninie.


Gostynin, 21 listopada 2016 r.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold KalinowskiProtokół do pobrania - POBIERZ

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-25 14:07:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-25 14:07:00
  • Liczba odsłon: 5658
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122126]

przewiń do góry