Wydział Finansowy zamieszcza

wzory formularzy deklaracji i informacji

na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 

 

Druki obowiązujące od dnia 01.07.2019 r.

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Osoby fizyczne:
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: POBIERZ
ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: POBIERZ
ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: POBIERZ
ZIN-3 Dane pozostałych podatników: POBIERZ

Osoby prawne:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości: POBIERZ
ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: POBIERZ
ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: POBIERZPODATEK ROLNY

Osoby fizyczne:
IR-1 Informacja o gruntach: POBIERZ
ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: POBIERZ
ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: POBIERZ
ZIR-3 Dane pozostałych podatników: POBIERZ


Osoby prawne:
DR-1 Deklaracja na podatek rolny: POBIERZ  
ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: POBIERZ
ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: POBIERZ

 

PODATEK LEŚNY

Osoby fizyczne:
IL-1 Informacja o lasach: POBIERZ
ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: POBIERZ
ZIL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: POBIERZ
ZIL-3 Dane pozostałych podatników: POBIERZ

Osoby prawne:
DL-1 Deklaracja na podatek leśny: POBIERZ
ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: POBIERZ
ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: POBIERZ

 

 

Druki obowiązujące od dnia 01.01.2019 r.

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI    

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI      

 

ZN-1A - Dane o nieruchomościach

ZN-1/B - Dane o zwolnieniach

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

INFORMACJA NA PODATEK ROLNY   
 
ZR-1A Dane o nieruchomościach rolnych

ZR-1B Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym

 

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

INFORMACJA NA PODATEK LEŚNY   

ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych   

ZL-1B  Dane o zwolnieniach i ulgach nieruchomości leśnych 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

(aktualizacja 29.12.2023 r.) 

 

Uchwała Nr 474/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Uchwała Nr 473/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych: POBIERZ
 
DT-1A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych: POBIERZ

 

Uchwała Nr 382/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 371/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Uchwała Nr 372/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2023 rok - POBIERZ PDF

Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2023 rok - POBIERZ PDF

 

Uchwała Nr 281/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 282/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Uchwała Nr 283/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

Uchwała Nr 202/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr 203/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
Uchwała Nr 204/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwałą nr 205/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Uchwała nr 206/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią  elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 
Uchwała Nr 112/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr 113/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych  stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Uchwała Nr 114/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
 

Uchwała nr 28/IV/2018     Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok - stanowiące podstawę wymiaru podatku na 2019 rok.
Uchwała nr 29/IV/2018  Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała nr 27/IV/2018   Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.    

 

Uchwała Nr 325/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4 , Załącznik Nr 5 , Załącznik Nr 6

 

 

Uchwała Nr 286/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr250/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 

 

Uchwała Nr 250/XLVIII/2016  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Uchwała Nr 259/L/2016  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis.

Uchwała Nr 140/XXVI/2015  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis. 

Uchwała Nr 106/XXII/2015  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 

 

Od dnia 12 stycznia 2016 roku na terenie miasta Gostynina obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych, wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr 123/XXIV/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. oraz zmieniającą ją uchwałą Nr 133/XXV/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

Uchwała Nr 123/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załączniki DN-1, Załącznik IN-1, Załącznik ZN-1/A, Załącznik ZN-1/B, Załącznik DR-1, Załącznik IR-1, Załącznik ZR-1/A , Załącznik ZR-1/B, Załącznik DL-1, Załącznik IL-1 , Załącznik ZL-1/A, Załącznik ZL-1/B,

 

Uchwała Nr 133/XXV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 123/XXIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy , deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr1, Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3, Załącznik Nr4, Załącznik Nr5, Załącznik Nr 6.

 

Pozostałe uchwały regulujące wysokość stawek podatku, opłat oraz zwolnień od podatku:

 

Uchwała Nr 228/XLV/2016    Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości - stanowiące podstawę wymiaru podatku na 2018 rok.    

Uchwała Nr 103/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

 

Uchwała Nr 122/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Uchwała Nr 105/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała Nr 104/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU I OPŁAT DO DNIA 31.12.2015 r. OKREŚLAJĄ UCHWAŁY
 

UCHWAŁA Nr 264/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.  POBIERZ

UCHWAŁA Nr 265/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. POBIERZ

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Nosalska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 09:32:58
  • Liczba odsłon: 24562
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812662]

przewiń do góry