Status prawny

 

Spółka działa pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem Spółki jest Gmina Miasta Gostynina.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o.o. jest Spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000116071.

 Podstawą prawną działania Spółki jest:

- umowa Spółki,

- Uchwała Nr 193/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina

- ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.)

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. Nr z 2020r. poz. 2028 ze zm.)

- ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.)

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zm.)

- kodeks cywilny

- regulaminy własne

- inne obowiązujące przepisy

 

Uchwała Nr 193/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina - POBIERZ PDF

Decyzja Nr WA.RZT.70.201.2021/7 z dnia 15 września 2021 r.  zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina (obowiązująca od 1.10.2021r) - POBIERZ PDF

Postanowienie Nr WA.RZT.70.201.2021/8 z dnia 21 września 2021 r. - POBIERZ PDF

Decyzja Nr WAR.RET.070.1.322.3.2018  z dnia 25 lipca 2018 r. zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gostynina (obowiązująca do 30.09.2021r.) - POBIERZ PDF

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1.10.2021r. będą obowiązywać poniżej zamieszczone stawki za wodę i ścieki na terenie miasta Gostynina.

 

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1.10.2021r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

3,90

Stawka opłaty abonamentowej

3,29

2

Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

3,90

Stawka opłaty abonamentowej

3,19

3

Grupa 3 – pozostali odbiorcy

Cena wody (zł/m3)

4,92

Stawka opłaty abonamentowej

3,29

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1.10.2021r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1– gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

5,20

2

Grupa 2- gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

5,20

3

Grupa 3 – pozostali odbiorcy

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

8,68

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-06 15:32:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-28 11:30:13
  • Liczba odsłon: 2946
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121402]

przewiń do góry