Transmisja obrad Sesji Rady Miasta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Informujemy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Miasta Gostynina są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
  i dźwięk.
 • Udział w obradach Rady Miasta Gostynina oznacza akceptację dla utrwalenia swojego wizerunku i głosu;
 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 
  09-500 Gostynin, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Gostynina;
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod.umg@gostynin.pl

 • Utrwalone dane, w postaci wizerunku i głosu, będą publicznie dostępne;
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miasta Gostynina.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych;
 • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-28 11:07:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-28 11:11:58
 • Liczba odsłon: 3195
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799547]

przewiń do góry