W celu otrzymania licencji na wykonywanie transportu drogowego wraz z wnioskiem / pobierz druk Nr 5 zip.) o wydanie licencji należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Odpis z rejestru przedsiębiorców (zaświadczenie o wpisie do ewidencji).
 2. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON
 3. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 4. Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność.
 5. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki.
 6. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami
  dowodów rejestracyjnych, w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowani a nimi.
 7. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie wykonywania tego transportu wydane przez Urząd Skarbowy lub ZUS potwierdzające wykonywanie w/w działalności, przy czym przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy lub zatrudnionego kierowcy.
 8. Kopię świadectwa kwalifikacji dla przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy oraz zatrudnionych przez niego kierowców wydaną zgodnie z przepisami prawo o ruchu drogowym.
 9. Kopię świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego
  Opłatę za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką uiszcza na konto Urzędu Miasta Gostynina 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 lub w kasie Urzędu Miasta, pok. 205 od każdego pojazdu samochodowego w zależności od czasu ważności licencji:
  -od 02 do 15 lat –200zł
  -od 16 do 30 lat –250zł
  -od 31 do 50 lat –300zł
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-16 14:09:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-07 15:48:57
 • Liczba odsłon: 6925
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560096]

przewiń do góry